WERKWIJZE


1) De commissie ontvangt van de opdrachtgever diverse stukken om tot een advies te komen, zowel digitaal als schriftelijk, in een zo vroeg mogelijk stadium, te weten:

 • een verkavelingsplan
 • mogelijk een PVE
 • een VO
 • een lijst met materiaalkeuze
 • een installatietekening

2) De opdrachtgever ontvangt van de commissie in retour, een digitale rapportage met de bevindingen, uitgevoerd volgens de Toetswijzer 2.0 van stichting VACpunt Wonen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de WoonKwaliteit Wijzer van VACpunt Wonen.

De toetscriteria zijn:

 1. bruikbaar
 2. toegankelijk
 3. veilig
 4. gezond en comfortabel
 5. duurzaam
 6. onderhoudsvriendelijk

3) De opdrachtgever verzorgt een rondleiding voor de commissie ten tijde van de oplevering.

4) De commissie voert een WoonKwaliteit Onderzoek (WKO) uit na 1 2 jaar.

Doel van een WKO:

 • toetsen advies aan oordeel bewoners
 • inzicht krijgen in gebruikskwaliteit nieuwe ontwikkelingen
 • knelpunten signaleren
 • resultaten verwerken en inbrengen voor nieuwe plannen

Een WKO bestaat uit:

 • een inleiding
 • gebruikte methode
 • resultaten onderzoek
 • conclusies en aanbevelingen

De gegeven adviezen zijn niet bindend. De commissie is derhalve niet aansprakelijk voor de uitvoering.