STICHTING WOONADVIES COMMISSIE EEMNES 


De stichting heeft als doel:

• het behartigen van de belangen van de woonconsument en het bevorderen van de woonkwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving;
• het beoordelen en geven van adviezen inzake nieuwbouw en verbouw van woningen en omgevingsplannen volgens de toetscriteria gebruikskwaliteit van stichting VACpunt Wonen.

De commissie adviseert de gemeente, de ontwikkelaar, de corporatie en de particulier, waarbij de geschoolde leden hun deskundigheid op vrijwillige basis inzetten. 


Contact:


Stichting Woonadvies Commissie Eemnes
Wakkerendijk 94 A
3755 DE Eemnes

E-mail: waceemnes@gmail.com

 of volg ons op