Steunbetuigingen voor VACpunt Wonen

Aan fans van het VAC-werk geen gebrek! Op deze pagina verzamelen we steunbetuigingen van partijen en personen die, net als wij, vinden dat het 'weggooien' van zo'n waardevolle en unieke woonconsumentenorganisatie een no go area is.


Gemeente Maassluis
 
Het gemeentebestuur van Maassluis draagt de VAC Maassluis Advies Commissie Wonen een warm hart toe. In het bijzonder burgemeester Haan en wethouder Keijzer onderhouden uitstekende contacten met het VAC, zoals recent bij de nieuwbouw van de beeldbepalende woontorens Furie en Elbe en binnenkort het appartementencomplex Albatros op het Balkon langs de Nieuwe Waterweg. Zij waarderen het zeer hoe de VAC onafhankelijk en gevraagd en ongevraagd adviseert om de kwaliteit van de woningbouw in Maassluis te optimaliseren. Zij roemen de praktische bruikbaarheid van de adviezen, met name op het vlak van levensloopbestendigheid en gebruiksvriendelijkheid. Het gemeentebestuur van Maassluis hoopt dat de VAC Maassluis Advies Commissie Wonen haar advieswerk de komende jaren met veel verve zal voortzetten en wenst haar daarbij veel succes!

Jaap Blankenberg, wethouder Wonen Krimpen a/d IJssel
De VAC in Krimpen a/d IJssel levert een nuttige en wenselijke bijdrage aan de totstandkoming van woningbouw projecten. Hun inbreng wordt door projectleiders, ontwikkelaars en gemeentebestuur zeer op prijs gesteld.


Rob van den Broeke, directeur-bestuurder QuaWonen

Professionals maken goedbedoeld mooie dingen en doen dat vol overtuiging en vanuit het hart. En toch is het goed dat er een partij is die meekijkt en zich de vraag stelt: hoe ga ik straks wonen, is er goed nagedacht over de plattegrond, kunnen ramen goed gezeemd, zitten stopcontacten op de juiste plekken, passen de meubels, hoe zit het met drempels? De VAC vervult hierin een nuttige en dankbare rol. QuaWonen en de VAC werken uitstekend samen – en dat moet ook vooral zo blijven.

Dhr. N. Gerritsen (wethouder) en mw. M. Peek-Marlet (bestuurder woningstichting Putten)
De gemeente Putten en woningstichting Putten zijn graag bereid om als ambassadeurs van het VAC-werk op te treden. Wij geven hiermee aan dat wij de adviezen vanuit VAC Wonen Putten als waardevol ervaren voor de ontwikkeling van vastgoed!"

Arjan Dorresteijn, projectleider en medewerker bedrijfsbureau vastgoed

De VAC komt met goed onderbouwde en
deskundige maatwerkadviezen over de gebruikskwaliteit van de woning, woongebouw
en woonomgeving. Daarbij kijkt het VAC met
de ogen van de gebruiker, onze huurder.


 

 

Marcia Sprong, medewerker transformatie bij Habion

Habion is enorm blij met de adviezen van gebruikers bij zowel nieuwbouw als transformaties. Deze adviezen schelen ons en onze ouderen een hoop kosten en ergernis en geven meer woon-en leefplezier en daar is het ons om te doen.

Marco Hofman, projectmanager ISSO en voorzitter NEN normcommissie ventilatie

VACpunt Wonen en stoppen? Dat lijkt me toch niet! Hoe mooi is het om vanuit de ogen van de woonconsument (terecht) gewezen te worden op je eigen werk. Van onschatbare waarde dus voor ons als professionals in de technische bouwwereld…Ank Sneekes, Transformatieteam Habion

Deze foto geeft duidelijk aan hoe belangrijk het werk van de VAC's en VACpunt Wonen is! Hoe onhandig kunnen dingen worden gedaan! Voor een rolstoeler perfect, maar wat gebeurt er als de mobiele partner kookt? Conclusie: VACpunt Wonen moet blijven!

 

 


Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft


"VACpunt Wonen heeft een sterk track record, vooral waar het de functionele beoordeling van woningen/woningontwerpen/woonomgeving betreft. Dat moet vooral worden gecontinueerd."

 

 

 

Thijs van Mierlo, directeur LSA

"Waar marktpartijen en afstandelijke instellingen de woningmarkt bepalen, voegt VACpunt Wonen de broodnodige kennis en expertise toe om woningen en de leefomgeving voor vele Nederlanders op een goed niveau te brengen. Ik steun hen van harte in het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel en roep de landelijke overheid op dit met hen mogelijk te maken."

 

Jos Lichtenberg, emeritus Hoogleraar TU Eindhoven

 

"De woonconsument moet nog steeds worden beschermd. Door de deregulering steeds meer. Een schone taak voor de VAC."

 

 

Harm Valk, senior adviseur bij Nieman
Raadgevende Ingenieurs

De VAC-organisatie is het waard om te behouden! De praktische kennis van VAC-mensen is onmisbaar als brug tussen bewoners en bouwprofessionals.

 

 

 

Wim Hijmissen, directeur Brink Climate Systems

VACpunt Wonen heeft bewezen een spilfunctie te vervullen. Het succes van een bouwproject is in essentie afhankelijk van een tevreden bewoner. Het kopen van een woning is geen dagelijks werk: hoe vertaal je je wensen op de juiste manier en op het juiste moment naar de ontwikkelaar/bouwer? VACpunt Wonen vervult de onmisbare rol van verbindende schakel.

 

Frank van der Plas, vestigingsmanager Maassluis woningcorporatie Maasdelta

VACpunt Wonen laat zien hoe belangrijk het is vanuit de gebruiker te bezien welke praktische bouwoplossingen er zijn. Nuttig en van toegevoegde waarde!

 

Hannie Stappers, Director Public Affairs Rockwool

ROCKWOOL steunt Stichting VACpunt Wonen met het bij elkaar brengen van Markt en Consument en de ontwikkeling van een VAC-stempel als waarborg voor een sociaal duurzaam, kwalitatief en bruikbaar gebouw.

 

 

André Landwehr, wethouder gemeente Vianen
De Gemeente Vianen betreurt het besluit van het ministerie van BZK om de subsidie stop te zetten en hoopt dat in de nieuwe kabinetsperiode dit besluit wordt teruggedraaid. De Gemeente Vianen is blij met de jarenlange inzet en inbreng van VACpunt Wonen. Vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en bezig zijn om de gebruikerskwaliteit in de leef en woonomgeving naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Voor de Gemeente Vianen, de woningbouwcorperatie, ontwikkelaars en stedenbouwkundigen is VACpunt Wonen een waardevolle gesprekspartner die een brug slaat tussen diverse belangengroeperingen die sociaal en maatschappelijk afhankelijk zijn en andere die actief bezig zijn in onze samenleving.

  

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >