Doorstart VACpunt Wonen noodzakelijk

Per 1 januari 2017 is de (structurele en de projectmatige) subsidie van het ministerie van BZK voor VACpunt Wonen gestopt. VACpunt Wonen probeert een doorstart te maken door nauwe samenwerking met andere partijen en door financiŰle middelen te verzamelen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Daarmee wordt het werk van de Woonadviescommissies (de beoordeling van de gebruikskwaliteit) zichtbaar voor huurders en kopers.


Stempel

Met diverse landelijke partijen in de markt, de Tweede Kamer en het ministerie van BZK zijn we in gesprek over ‘ontwikkelingsgeld’ voor het stempel. Meer weten over het stempel of het plan financieel steunen? Mail dan naar info@vacpuntwonen.nl.


Artikel Cobouw

Verder lezen? Op 14 februari jl. verscheen het artikel 'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woningen knokt voor lijfsbehoud'. Hierin wordt de situatie van VACpunt Wonen verder toegelicht.


Steunbetuigingen

Er zijn heel wat partijen en personen in het land die het VAC-werk en VACpunt Wonen een warm hart toedragen. Een aantal van hen heeft een steunbetuiging geschreven. Deze vindt u hier.

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >