Op de volgende websites is nadere informatie te vinden over o.a. de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving en andere onderwerpen met betrekking tot woonkwaliteit en belangenorganisaties

gemeente Putten:

putten.nl 

woongemakputten:
ga naar site gemeente putten en via 'meer' naar wonen, bouwen en verbouwen en vervolgens woongemak...

 

 

participatieraadputten.nl
ga naar site gemeente putten en via 'inwoners' naar 'melding wet maatschappelijke ondersteuning Wmo' naar participatieraad.....

 

woningstichting

wsputten.nl

* architectuur

bna.nl

nai.nl

*bouwen

startpagina.nl

woonkeur.nl

woningbouwwijzer.nl

* consumenten

woonbond.nl

eigenhuis.nl

* omgevingsvergunning gezondheid en milieu

omgevingsloket.nl

wetten.overheid.nl

milieucentraal.nl 

e-novatiewinkel.nl