Welkom op de site van de Stichting VAC Putten-Adviescommissie wonen.

           

 

* De commissie stelt zich als doel om u als woonconsument te helpen bij het bereiken van een optimaal gebruiksgemak van uw woning en de wijkvoorzieningen in Putten.

Wij adviseren het meest nieuwbouwplannen van de woningstichting, projectontwikkelaars en particulieren.

Tevens zijn we actief in het meedenken en adviseren bij het levensloopbestendig aanpassen van woningen.
'Wij', zijn een enthousiast zevental inwoners van ons fraaie, door groen en water omsloten dorp Putten.

Stichting VAC Putten-Adviescommissie wonen wordt gesubsidieerd door en onderhoud nauwe contacten met de gemeente Putten en de Woning Stichting Putten.

Minimaal twee keer per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats over bouwplannen, bestemmingsplannen, gemeentelijke aanpak, toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking, duurzaamheid en milieu.
Wilt u meer weten?
Secretariaat Stichting VAC Putten
p/a Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Telefoon 0341 362188 mw. Irene van Zijverden
Email: VAC-Putten@xs4all.nl
Website: www.vacpuntwonen.nl/putten  

 

* Het werk van lokale Adviescommissies Wonen.

De Adviescommissies Wonen en VACpunt Wonen zijn de enige partijen in de bouwwereld die plannen voor woningen en woonomgeving toetsen op gebruikskwaliteit. De commissie beoordeelt de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving vanuit het oogpunt van toekomstige bewoners en doet voorstellen voor verbeteringen aan opdrachtgevers.

Ook meet zij de tevredenheid van de bewoners via een WoonKwaliteitOnderzoek. De onderzoeksresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.

In Nederland werken zo'n 90 Adviescommissies Wonen. Ze bestaan uit deskundige en ervaren vrijwilligers, die vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid werken aan de kwaliteit van het wonen.


* Hoofdactiviteit VAC Putten.

Beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en soms utiliteitsprojecten en daarover advies uitbrengen.
Beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover een advies uitbrengen. Het gaat om uitbreiding en inbreidingsplannen, gebiedsvisies en bestemmingsplannen.
Uitvoeren van WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) of Quick Scan. Door een gesprek/enquete met bewoners krijgen we inzicht in de gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving. Knelpunten worden gesignaleerd en besproken met de opdrachtgever. De adviescommissie Putten neemt de opgedane ervaringen mee in haar toekomstige werk.

 

* VACpunt Wonen landelijk.

VACpunt Wonen is de landelijke koepel van alle lokale Adviescommissies Wonen. Al meer dan 70 jaar ondersteunt VACpunt Wonen de Adviescommissies Wonen via deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en onderzoek. Daarnaast zet VACpunt Wonen zich landelijk in voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

 

 

* Onderstaand treft u enkele jaarverslagen aan.

Jaarverslag 2015

 

Jaarverslag 2016  

Jaarverslag 2017