SAMENSTELLING ACW

De ACW is in 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter: hr. A. Grootenboer
Secretaris: hr. D. Reijne
Penningmeester: mw. C Koreman
mw. H. Diemel
hr. W Hamer
mw. M. de Rijk


Met de ACW kan contact worden opgenomen via het volgende E-mail adres: acwamstelveen@gmail.com