SAMENSTELLING ACW

De ACW is in 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter: mw. J. Szabo
Secretaris: mw. E. van der Niet
Penningmeester: hr. A. Grootenboer
mw. G. Stolk
mw. H. Diemel

Met de ACW kan contact worden opgenomen via het volgende E-mail adres: acwamstelveen@gmail.com