Terugblik op 2017

In 2017 heeft de opleving van de woningmarkt ook in Amstelveen krachtig doorgezet. Omdat de grote uitbreidingsgebieden van Amstelveen langzamerhand uitgeput raken betreft het veelal kleinere inbreiding of projecten die in de plaats komen van gesloopte gebouwen. In 2017 is een transformatie van een kantoorpand naar starters-/studentenwoningen gestart. Ook de transformatie van het lege "oude" KPMG-gebouw is door de architect ingevuld. Daarnaast zijn een aantal projecten waar de sloop van een kantoortoren wordt gevolgd door nieuwbouw van woningen gestart dan wel in voorbereiding.

De volgende plannen zijn in 2017 door ACW bekeken en van aanbevelingen voorzien en besproken met projectleiders en/of architecten:
Bouwprojecten:

Advies Oostelijke Poeloever
Advies Bouwerij
Advies De Residence en Greenstart
Advies appartementen Straat van Messina
Advies villa's Zonnestein
Advies appartementen Vlielandstraat
Advies Westwijk fase 4E/F


2018

Voor 2018 en volgende jaren staan een groot aantal projecten in de planning. Op moment dat deze concreet worden zal de ACW hier advies over uitbrengen. Bijzondere aandacht hebben daarbij de transformaties van kantoren naar woningen. In 2018 is de ontwikkeling van het oude "KPMG-kantoor" tot appartementsgebouwen door de eigenaar in gang gezet en zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd. Naast transformatie is er ook sprake van sloop van kantoorgebouwen om plaats te maken voor woningbouw.