Terugblik op 2015

In 2015 is de opleving van de landelijke woningmarkt ook in Amstelveen merkbaar geweest. Omdat de grote uitbreidingsgebieden van Amstelveen langzamerhand uitgeput raken betreft het veelal kleinere inbreiding of projecten die in de plaats komen van gesloopte gebouwen. In 2015 is een eerste grote transformatie van een kantoorpand naar woningen gerealiseerd.

De volgende plannen zijn in 2015 door ACW bekeken en van aanbevelingen voorzien en besproken met projectleiders en/of architecten:
Bouwprojecten

  • meerdere malen mondeling advies aan de heer Frerichs van BAG Architecten inzake 93 koopappartementen aan de van Heuven    Goedhartlaan (The City Garden)
  • schrifteijk advies aan Eigen Haard inzake 37 koopwoningen aan de Appellaan/Notenlaan
  • schrifteijk advies aan Efame bv/Lafour projectontwikkeling en Wijk Architecten inzake 84 vrije sector huurappartementen aan de Groenelaan.

2016

Voor 2016 en volgende jaren staan een groot aantal projecten in de planning. Op moment dat deze concreet worden zal de ACW hier advies over uitbrengen. Bijzondere aandacht hebben daarbij de transformaties van kantoren naar woningen. De eerste dergelijke transformatie in Amstelveen aan Kronenburg is in 2015 opgeleverd. In 2016 is de ontwikkeling van het oude "KPMG-kantoor" tot appartementsgebouwen door de eigenaar in gang gezet en zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd. Naast transformatie is er ook sprake van sloop van kantoorgebouwen om plaats te maken voor woningbouw.