DOELSTELLINGEN ACW AMSTELVEEN

De Advies Commissie Wonen Amstelveen ( ACW ) zet zich in om vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoners woning en woonomgeving te beoordelen op leefbaarheid, levensloopbestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Ook bereikbaarheid en sociale veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten.
Een deur die beter de andere kant uit kan draaien, onvoldoende, of onhandig opgestelde sanitaire voorzieningen, een stopcontact midden op een muur, te weinig kapstok- of opbergruimte komen aan de orde, maar vooral ook ventilatie, verwarming en afvalvoorzieningen worden onder de loep genomen. Om dit te bereiken moet de ACW zo vroeg mogelijk bij de planvorming betrokken worden, opdat eventuele verbeteringen zo mogelijk al in de planningsfase gerealiseerd kunnen worden.

De Advies Commissie Wonen is, door de Gemeente Amstelveen aangewezen als participatiegroep en wordt door de gemeente ondersteund.

De ACW is aangesloten bij de Stichting VACpunt Wonen.


Typ hier uw tekst...