Zeventig jaar vr woonkwaliteit!

Jubilerende VAC-organisatie viert een jaar lang feest

2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar n het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Reden om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven. In alle activiteiten staat onze doelstelling voorop: de bewoner een meer centrale plek geven bij bouwen en wonen, een bijdrage leveren aan de vraaggerichtheid van de bouwsector n een verbetering van de woonkwaliteit.

Jubileumlogo
Boven dit persbericht vindt u het speciaal voor dit jubileumjaar ontwikkelde jubileumlogo. Het logo legt de verbinding tussen het netwerk van Adviescommissies Wonen dat zeventig jaar bestaat en de jarige koepelorganisatie VACpunt Wonen.

Jubileumdag
Op 6 oktober a.s. organiseert VACpunt Wonen een jubileumdag voor leden van de Adviescommissies Wonen n stakeholders. Doel van de dag is niet alleen een feestje vieren, maar ook kennis opdoen over vernieuwing in bouwen en wonen n op een dynamische manier de verbinding tussen Adviescommissies Wonen en stakeholders tot stand brengen. Zodat we samen verder kunnen werken aan een versterking van de positie van de consument.

Award gebruikskwaliteit
Een ander middel om dit doel te bereiken is de lancering van een Award op het gebied van de gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en –omgeving. In de aanloop naar de jubileumdag in oktober wordt een oproep gedaan onder de leden van de Adviescommissies Wonen om kandidaten voor te dragen voor deze nieuwe onderscheiding die personen en/of bedrijven die gebruikskwaliteit een warm hart toedragen in het zonnetje te zetten.

Meer weten?
Meer weten over het jubileum van de VAC-organisatie? Neem dan contact op met Joy van de Bruinhorst (adviseur gebruikskwaliteit wonen) of Ruth Bakker (communicatie) via info@vacpuntwonen.nl of tel. (030) 261 04 75.  

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >