Uitgebrachte adviezen in 2015

 1. Voorontwerp bestemmingsplan Grevenhofsweg 2; Bouw twee woningen en aanpassing in het landschapsplan

 2. Advies uitgebracht over de technische installatie van het THUISHUIS project, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen 

 3. Wijzigingsplan III op het bestemmingsplan Hierden dorp

 4. Interne verbouwing Vismarkt 25 en Grote Oosterwijck 9

 5. Het ontwerp bestemmingsplan Drielanden West eerste fase

 6. Woonkwaliteitsplan voor het appartementengebouw Wethouder Jansenlaan nummers 2 tot en met 46

 7. Notitie over de eerste brug over de Vissershaven voor het Waterfront gebied

 8. Zienswijze over De Botterloods en de Visafslag

 9. De omgevingsvergunning Varenweg 32

 10. Meegewerkt en geadviseerd aan een interne verbouwing van de woning Landweg 10

 11. Meegewerkt en geadviseerd bij het nalopen van het onderhoud aan fietspaden en speeltuintjes in de wijk
  Drielanden

 12. Meegelopen met de wijkraad-onderhoud en geadviseerd over de toetsing van de toegankelijkheid van de
  Zeebuurt

 13. De toegankelijkheid van Couperuslaan en omgeving getoetst en op basis van de toets advies geformuleerd.