Wat doen wij?

Wij adviseren de gemeenten en de betrokken adviseurs over plannen die betrekking hebben op de directe woonomgeving, zoals plannen voor (her)inrichting van de openbare ruimte, bestemmingsplannen en verkeersplannen. Wij geven tevens advies aan opdrachtgevers over woningbouwplannen in de huur- en
koopsector.
Naast het uitbrengen van adviezen organiseert de commissie incidenteel een zogenaamde “Woon Kwaliteit Onderzoek” (WKO) onder bewoners van wooncomplexen waarvan wij de bouwtekeningen hebben beoordeeld.

Ons doel is de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. VAC Harderwijk zet zich dan ook in om woningen en wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoner.

Bij onze advisering zijn de volgende aspecten van belang:
• Bruikbaar en doelmatig
• Toegankelijk
• Veilig
• Gezond en comfortabel
• Duurzaam
• Onderhoudsvriendelijk en hygiŽnisch.