Wie zijn wij? 

VAC Harderwijk is een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie opgericht in 1997, die momenteel uit 7 geschoolde vrijwilligers bestaat. De leden vormen samen het bestuur. De commissie vergadert eenmaal per maand. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de gemeente Harderwijk en wordt er bij toerbeurt jaarlijks een vergadering georganiseerd met de VAC's uit de regio

De vrijwilligers blijven door regelmatige scholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouwwereld. Zij bezoeken tevens relevante workshops en beurzen. VAC Harderwijk is aangesloten bij de landelijke organisatie van VAC’s, de Stichting VACpunt Wonen. De gemeente Harderwijk faciliteert het werk van de VAC.


De bestuursleden zijn: 

  • Voorzitter              - Mw. J. Schuurkamp
  • Secretaris             - Mw. R. van der Vegt 
  • Notulist                 - Mw. R. van Woerkom
  • Penningmeester  - Mw. R. Meijer
  • Lid                         - Mw. G.E. van ’t Goor 
  • Lid                         - Mw. ing. G. de Groot-de Boer
  • Lid                         - Mw. A. Poolen - Pedro