Stroomversnelling

Het ministerie van BZK, vier bouwers en zes woningcorporaties hebben de ambitie om 111.000 woningen innovatief te updaten naar nul-op-de-meter (NOM). Deze ambitie staat beter bekend onder de naam Stroomversnelling. De Stroomversnelling is gestart om een ge´ndustrialiseerd renovatieconcept te ontwikkelen. Een dergelijk renovatieconcept moet uiteraard aansluiten bij de behoeften en wensen van de bewoners. Daarom zou het goed zijn als de VAC-organisatie wordt betrokken bij de Stroomversnelling.

Dit is niet alleen de mening van VACpunt Wonen, maar ook van het ministerie van BZK en de initiatiefnemers van de Stroomversnelling. In gesprekken met deze partijen heeft VACpunt Wonen aangegeven wat zij kan betekenen. Op verzoek van beide partijen heeft VACpunt Wonen vervolgens een projectplan geschreven. Binnenkort horen we van het ministerie of het plan wordt goedgekeurd en of we voor onze voorgenomen activiteiten subsidie krijgen.

Vijf hoofdactiviteiten
Het plan heeft de vijf hoofdactiviteiten:

1. VACpunt Wonen heeft zitting in de auditcommissie van de Stroomversnelling. Deze commissie beoordeelt producten en concepten die bij de renovaties gebruikt worden.
2. VACpunt Wonen gaat VAC-leden opleiden om te participeren binnen projecten van de Stroomversnelling.
3. De VAC-organisatie doet mee met het pilotproject van Woonbedrijf in Eindhoven.
4. Adviescommissies Wonen participeren zoveel mogelijk in renovatieprojecten die volgens de methode van de Stroomversnelling worden aangepakt.
5. VACpunt Wonen gaat de aanpak van de Stroomversnelling vertalen naar een soort consumententoets of benchmark [link Wikipedia] die ingezet kan worden bij het beoordelen van concepten waar vergaande energiebesparing wordt nagestreefd.

Het mooie is dat de aanpak van de VAC-organisatie in de Stroomversnelling in de toekomst ook ingezet kan worden bij andere concepten voor verduurzaming van bestaande woningen.

Vragen?
Heeft u meer vragen over de betrokkenheid van de VAC-organisatie bij de Stroomversnelling? Neem dan contact op met Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 0475.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >