Projectarchief

 

2013-2014

Verbetering consumenteninvloed bouwregelgeving
Samen met de Woonbond en Ieder(in) heeft VACpunt Wonen in 2013-2014 het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’ uitgevoerd. Directe aanleiding was de kamerbrief van minister Blok over de evaluatie van het totstandkomingsproces Bouwbesluit 2012, waarin de minister stelde dat de consument en de eindgebruiker beter betrokken zouden moeten worden bij het opstellen van bouwregelgeving.

De drie samenwerkende partijen hebben een gezamenlijk kader en activiteitenplan opgesteld. Er is een digitale enqute uitgezet onder de diverse achterbannen, de resultaten zijn verwerkt en ingebracht in twee intervisiebijeenkomsten met leden van de achterbannen en een intervisiebijeenkomst met deskundigen. Lees meer over dit project>

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen de publicatie 'De gebruiker aan het stuur' geschreven; een handreiking met acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

2012-2014

Gebruikskwaliteit energiebesparing blok voor blok
Van 2012 tot en met 2014 heeft VACpunt Wonen gewerkt aan het project 'Gebruikskwaliteit energiebesparing blok voor blok'. Doelstelling van dit project: het vergroten van de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen door middel van een VAC-advies. Dit VAC-advies werd afgegeven  door lokale Adviescommissies Wonen in blok voor blok-projecten. Lees meer>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >