Energie besparen met woonkwaliteit

Van 2009 tot 2012 onderzochten VACpunt Wonen en de aangesloten Adviescommissies Wonen bewonerservaringen met energiebesparende maatregelen.

De onderzoeksrapportage 'Energie besparen met woonkwaliteit' is gebaseerd op 21 WoonKwaliteitsOnderzoeken naar de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen. Lees meer over het onderzoek>

De rapportage 'Energie besparen met woonkwaliteit' bevat concrete aanbevelingen voor de bouwsector, zowel over bouwkundige als over procesmatige aspecten van energiebesparing in de woningbouw.

Gratis downloaden
Er is een populaire versie en een uitgebreide versie verschenen van de onderzoeksrapportage 'Energie besparen met woonkwaliteit'.

Populaire versie downloaden
Uitgebreide versie downloaden

 

 

 


VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >