Handreiking Bouwbesluit & woning

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat voor consumenten lastig leesbaar is. In opdracht van het ministerie van BZK schreven VACpunt Wonen, Arcadis en Pantheon Seminars een handreiking Bouwbesluit voor leken of ‘niet Bouwbesluitprofessionals’. Hiermee wordt bedoeld woningeigenaren, particuliere bouwers, particuliere opdrachtgevers en kleine aannemers.

De handreiking heeft betrekking op de bouwregels van bestaande, te verbouwen en nieuw te bouwen grondgebonden woningen. Dat wil zeggen eengezinswoningen en bijbehorende bouwwerken zoals een schuur, garage of carport.

U kunt de Handreiking Bouwbesluit & woning gratis downloaden. In het najaar van 2015 zal er een nieuwe versie van de handreiking verschijnen, waarin de meest actuele wet- en regelgeving is verwerkt.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >