Welkom op de website van de VAC Uithoorn.

De VAC Uithoorn, gestart in 1989, bestaat op dit moment uit 7 leden. Die vrijwillig en onbezoldigd, gesteund door opleidingen vanuit de landelijke organisatie en een aantal van hen, vanuit hun beroepservaring adviseren. De commissie beoordeelt de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving vanuit het oogpunt van toekomstige bewoners en doet voorstellen voor verbeteringen aan gemeente, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Daartoe is zij de enige partij in de bouwwereld die plannen voor woningen en woonomgeving toetsen op gebruikskwaliteit.
Ook kan zij de tevredenheid van de bewoners meten via een Woonkwaliteit Onderzoek. De onderzoeksresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.
In Nederland werken ongeveer 200 Adviescommissies Wonen. Ze bestaan uit enthousiaste, deskundige en ervaren vrijwilligers, die vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid werken aan de kwaliteit van het wonen.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
• Beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en daarover advies uitbrengen.
• Beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover een advies uitbrengen. Het gaat om structuurplannen, gebiedsvisies en bestemmingsplannen. • Uitvoeren van woonkwaliteit onderzoek (WKO) of Quick Scan. Door een gesprek/enquête met bewoners krijgen we inzicht in de gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving. Knelpunten worden gesignaleerd en besproken met de opdrachtgever.
• Communicatie met de bewoners van Uithoorn.

Om onze kennis op peil te houden en de nieuwste ontwikkelingen te kunnen volgen bezoeken wij jaarlijks bouwbeurzen, bouwprojecten en volgen we seminars. Hier zijn nogal wat kosten aan verbonden waarvoor wij onze subsidie gebruiken.

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit waarin onze activiteiten staan omschreven. Daarnaast brengen wij jaarlijks een financieel verslag uit.