De gebruiker aan het stuur!

Tot op de dag van vandaag wordt gebruikersinbreng bij bouwregelgeving, (ver)bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte afgedaan als te duur en lastig. Bouwregelgeving is echter slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. Daarvoor wordt van de bouwsector mr gevraagd.

In 'De gebruiker aan het stuur' staan acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving. De publicatie is geschreven door VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in) in het kader van het project 'Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving'. Lees meer over dit project>

Gratis downloaden
U kunt de publicatie 'De gebruiker aan het stuur' gratis downloaden. 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >