Voor u bezocht: Congres ‘Het nieuwe wonen’


Op 13 oktober jl. vond het congres ‘Het nieuwe wonen’ plaats. Jaap Overeem van VACpunt Wonen was erbij. Aan hem stelt communicatieadviseur Ruth Bakker de vraag wat dat nieuwe wonen precies inhoudt.


Olifantenpaadjes
De ondertitel van het congres, dat werd georganiseerd door Vastgoedjournaal, is ‘van zelfbouw tot ontwikkelen op aanvraag’. Beide aspecten wijzen op een grote(re) rol van de consument. En daarbij wordt afgeweken van de tot nu toe bekende wegen. Dat komt ook door de marktsituatie, waarbij het niet meer vanzelf spreekt dat woningen verkocht worden. Obstakels waar mensen tegenaan lopen, worden omzeild. Niet alleen consumenten, maar ook bouwers zoeken buiten de gebaande paden naar mogelijkheden om te bouwen, aldus Mark Frequin. Die daar het bovenstaande plaatje van een olifantenpaadje bij liet zien. De markt wordt op deze manier steeds meer vraaggestuurd. Er is meer maatwerk, meer flexibiliteit Ún er wordt op grote schaal gegevens verzameld over potentiŰle doelgroepen.

Hoe dat in de praktijk werkt, werd duidelijk door het verhaal van Philip Smits, directeur van Blauwhoed (een ontwikkelaar). Door de crisis zijn er nog maar weinig mogelijkheden voor nieuwbouw op de traditionele manier. Daarom heeft Blauwhoed haar hele organisatie opnieuw ingericht. Het aantal medewerkers is sterk gereduceerd en Blauwhoed heeft twee bedrijfjes ernaast opgericht: Blue Living en Crowd Building.


Co-creatie
Blue Living houdt zich bezig met het zo snel mogelijk en flexibel ontzorgen van particulieren en het leveren van maatwerk. In ‘snelkookpansessies’ komen groepjes toekomstige bewoners snel tot gezamenlijke beslissingen. Crowd Building is een online platform voor het ‘bij elkaar brengen’ van leegstaande gebouwen en gebruikers. Dat werkt als volgt: er wordt een leegstaand gebouw op de site geplaatst, en bezoekers kunnen zich aanmelden als ‘follower’ van zo’n pand. Op het moment dat er voldoende followers zijn, wordt het gebouw aangekocht en via co-creatie ontwikkeld. Het klinkt misschien wat abstract, maar deze flexibele en snelle manier van werken via de digitale snelweg heeft wel de toekomst. Aan de VAC-organisatie de uitdaging om hierin mee te gaan en een rol van betekenis te (blijven) spelen.

Een andere ontwikkeling werd geschetst door Willem Gaymans en Elies Koot van Kondor Wessels: het klusconcept op grote schaal. De ontwikkelaar kocht enige tijd geleden de Bijlmerflat Kleiburg van woningcorporatie Rochdale voor het symbolische bedrag van 1 euro. Vervolgens bood zij de appartementen te koop aan voor € 65.000 en werden er bewoners gezocht via een ludieke marketingcampagne waarbij ook social media werd ingezet.

Smart data
Hierbij werd ook gebruik gemaakt van zogenaamde smart data: gegevens over personen en hun kenmerken en interesses. Deze worden verzameld door bedrijven als Cendris,een dochter van PostNL, en vervolgens verkocht aan ge´nteresseerde partijen. Waaronder dus projectontwikkelaars. Een van de aanwezigen vroeg of het verzamelen van deze data ethisch wel verantwoord is. Maar eigenlijk is deze vraag een gepasseerd station is: de wereld zit op dit moment nu eenmaal zo in elkaar, en hoewel veel mensen zich daar niet van bewust zijn valt er niet meer aan te ontkomen…

Uw visie
Kun je na bijwonen van het congres de vraag beantwoorden wat het nieuwe wonen nu daadwerkelijk inhoudt? Nee, eigenlijk niet. Het ging deze middag niet zozeer over het wonen an sich, maar over het proces om te komen tot nieuwe woningen. En de hoofdboodschap is dat dit steeds meer vraaggestuurd verloopt Ún dat er op grote schaal gebruik gemaakt wordt van data en de digitale snelweg. Een ontwikkeling waar we als VAC-organisatie op moeten inspelen. Hoe, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we werken eraan en uw visie en mening is van harte welkom!


 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >