VAC-advies over de leefomgeving


Jaarlijks adviseren verschillende Adviescommissies Wonen over de leefomgeving in hun gemeente. Dat deze tak van sport behoorlijk divers is, blijkt wel uit de verhalen van VAC Venlo en VAC Zoetermeer.

VAC Venlo
Als het gaat om het adviseren over de leefomgeving is VAC Venlo behoorlijk gepokt en gemazeld. De gemeente Venlo ziet de Adviescommissie Wonen als een officieel adviesorgaan en stuurt alle plannen op het gebied van openbare ruimte door. “We krijgen alle tekeningen”, vertelt VAC-lid Herm Geerbex, “en we kiezen zelf waarover we adviseren.” Door deze gang van zaken heeft VAC Venlo al over veel plannen kunnen meepraten. “We hebben bijvoorbeeld geadviseerd over fietsenstallingen in de binnenstad. We keken dan naar de locatie, het aantal fietsen dat gestald moet worden en de afstand tot voorzieningen als het poppodium en het theater. Een ander voorbeeld: bij de bouw van dat poppodium”, gaat Geerbex verder, “zou er een fietsstalling onder het gebouw komen. Vanwege een te krappe begroting werd de stalling wegbezuinigd en plaatste men een fietsenstalling honderd meter verderop.” VAC Venlo waarschuwt de gemeente voor grote problemen. “Wij voorspellen dat je straks, als het poppodium wordt geopend, de deur niet in kan vanwege de fietsen.”

Hoewel er in de gemeente Venlo weinig wordt gebouwd, krijgt VAC Venlo geregeld de kans om zich over te actualiseren bestemmingsplannen te buigen. “Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar geactualiseerd worden. Dat is voor ons een mooie gelegenheid om te kijken of het aantal parkeerplaatsen nog wel voldoet. Daarnaast dringen we aan op de mogelijkheid om woningen levensloopbestendig te maken. Als dit al in het bestemmingsplan staat, hoeven bewoners geen langdurige vergunningsprocedures te doorlopen.” De gemeente Venlo is een groot voorstander van het VAC-advies, maar ziet zichzelf soms ook aan handen en voeten gebonden. “VAC Venlo heeft behoorlijk wat stampij gemaakt over de aanleg van een fietspad. Het pad was zo smal dat scootmobiels elkaar niet konden passeren. Bovendien waren er langs de zijkanten hoge betonbanden aangebracht, die de veiligheid niet bevorderden. Het VAC-advies is zelfs in de gemeenteraad besproken. Zonder resultaat: er was te weinig grond aangekocht, dus verbreding was niet mogelijk.”|

VAC Zoetermeer
Na de sloop van een aantal panden werd een oude wijk in Zoetermeer op dezelfde plek een nieuw parkje gepland. Op een inspreekavond voor omwonenden heeft VAC Zoetermeer gevraagd of zij een VAC-advies mocht uitbrengen over het park. Anita Mans van VAC Zoetermeer: “We hebben de tekeningen bekeken en hebben opmerkingen gemaakt over verschillende zaken. Zo vroegen we ons af waarom bij het voorgestelde podium in het park geen openbaar toilet is gepland. Daarnaast hebben we het belang van vandalismeproof speelvoorzieningen, zitbanken en afvalbakken benadrukt.” De Adviescommissie Wonen had haar bedenkingen bij de verbinding met andere delen van de stad. Omdat de geplande brug te krap leek voor een tweerichtingsfietspad, adviseerde de commissie om het pad van 3.00 m naar 4.00 m te verbreden.

Aan het park wordt in de nabije toekomst een appartementencomplex gebouwd. Ditmaal stuurde de gemeente digitaal het Definitief Ontwerp van de directe omgeving van het complex naar de commissie. “De parkeerplaatsen waren een aandachtspunt in dit ontwerp. Het was niet duidelijk hoe de privé parkeerplaatsen van de openbare weg werden gescheiden en of er wel voldoende invalide parkeerplaatsen aanwezig waren. Verder hebben we onder meer aandacht gevraagd voor het hoogteverschil tussen de tuinen onderling, openbare verlichting op de achterpaden en het ontbreken van fietsklemmen.”


VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >