Afvalcontainers niet bereikbaar!

Wat is n van de meeste vrkomende knelpunten wat betreft toegankelijkheid in de leefomgeving? We vroegen het Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid (NIRT) en docent bij VACpunt Wonen. Wat blijkt: naast te steile hellingbanen zorgt ook de slechte bereikbaarheid van afvalcontainers voor grote praktische problemen voor rollator- en rolstoelgebruikers. Een knelpunt waar maar weinig inrichters van de openbare ruimte bij stilstaan.

Waarom is het bereiken en gebruiken van afvalcontainers vaak een uitdaging voor mensen in een rolstoel of met rollator? Afvalcontainers staan vaak op een trottoir zonder oprit. Voor mobiele mensen geen probleem, maar voor gebruikers die minder mobiel zijn wel. Daarnaast staan afvalcontainers vaak zo dicht op elkaar dat mensen er met een hulpmiddel niet tussendoor kunnen. Bruikbaar zijn ze dan allerminst. Hetzelfde geldt voor de stortopening van de containers voor bijvoorbeeld papier en glas. Deze zit vaak te hoog en is daardoor niet bereikbaar en bruikbaar voor gebruikers van een rolstoel.

Route
Om problemen te voorkmen kunnen ontwerpers rekening houden met een aantal aspecten. Ten eerste is het belangrijk dat alle mensen, mobiel of niet, afvalcontainers kunnen bereiken en gebruiken. De route naar de voorziening moet afgestemd worden op de gebruiksintensiteit en de verwachte verkeersstromen. Dan moeten we denken aan aandacht voor voetpaden, hellingbanen, oversteekplaatsen en voldoende bewegingsruimte.

Aandachtspunten
Hoe kan de bruikbaarheid n bereikbaarheid van openbare afvalcontainers vergroot worden? Aandachtspunten zijn onder andere:

  • Een goede vormgeving en plaatsing van de afvalcontainers.
  • Afvalcontainers moeten verspreid door de buurt en op een logische plek staan. Dit betekent in ieder geval langs routes voor langzaam verkeer en bij winkelcentra.
  • Om overlast te voorkomen staan containers niet te dichtbij woningen.
    Bereikbaarheid voor rollator-, scootmobiel- en rolstoelgebruikers moet worden gegarandeerd.
  • Een lokale Adviescommissie Wonen kan in haar advies extra aandacht besteden aan het inrichtingsplan van de openbare ruimte.

Integrale benadering
Een afvalcontainer is pas bruikbaar en toegankelijk als de route van huis naar de afvalcontainer en terug k toegankelijk is. Een integrale benadering is essentieel!

Een voorbeeld uit het Handboek van Toegankelijkheid (7de druk, 2012, M. Wijk) maakt dit duidelijk. “Een voor rolstoelgebruikers bruikbaar toilet heeft alleen nut als ook de weg er naartoe toegankelijk is. Aandacht is noodzakelijk voor een opeenvolging van handelingen en acties in de ruimte. Toegankelijkheid en bruikbaarheid vragen tijdens het ontwerp, de inrichting en het beheer om een ketenbenadering. Het n kan niet zonder het ander”.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >