Wij leveren geld op!

Zoals zoveel andere commissies adviseert WAC Amersfoort vooral over nieuwbouwplannen. Daarnaast wordt ze ook bij renovatie betrokken en komt er geregeld een bestemmingsplan voorbij. Waarom is betrokkenheid van Adviescommissies Wonen bij bestemmingsplannen nou zo belangrijk? Wat adviseert WAC Amersfoort bij bestemmingsplannen? En wat is de meerwaarde van het VAC-werk in deze tijd? Lennard Meijerse, lid van WAC Amersfoort en met zijn 36 jaar de jongste van de commissie, weet het antwoord wel: “Wij leveren geld op. Daar ben ik van overtuigd!”

Zichtlijnen
Meijerse vertelt: “Juist bij bestemmingsplannen denk je al in een heel vroeg stadium mee en kun je invloed uitoefenen op zaken die bij concrete woningbouwplannen vaak al vast liggen. Denk bijvoorbeeld aan zichtlijnen en het stratenplan. Laatst adviseerden we over een bestemmingsplan voor een gebied met een winkelcentrum en seniorenappartementen. De huidige seniorenwoningen zijn grondgebonden woningen met n bouwlaag. Naast/achter deze woningen staan appartementengebouwen. Het winkelcentrum heeft een vrij gesloten karakter en is een ‘sociale ontmoetingsplek in negatieve zin’ geworden. Het winkelcentrum wordt gesloopt, alleen de supermarkt blijft. Er komt een parkeerterrein met goede zichtlijnen die de sociale veiligheid vergroten. De seniorenwoningen worden gesloopt en er worden eengezinswoningen voor teruggebouwd die niet meer haaks op de straat staan, maar evenwijdig. Ook dit om de sociale veiligheid te vergroten.”

Bestrating
Lennard Meijerse is warm pleitbezorger van een toegankelijke openbare ruimte. Juist bij bestemmingsplannen wordt er nog te weinig over toegankelijkheid gesproken, vindt hij. Het is zijn inschatting dat dit binnen de ambtelijke organisatie wat ad hoc gebeurt: “Oh ja, laten we ook nog even wat blindengeleidestroken aanleggen, denkt men dan”. WAC Amersfoort adviseert geregeld over de kleur van de bestrating. Meijerse: “In Nederland zijn we kennelijk dol op donkergekleurde straatstenen. Maar dat het daardoor donkerder wordt op straat realiseren maar weinig mensen zich. Als een donker geplaveid plein ineens besneeuwd is, is dat gelijk een heel andere beleving. Donkere kleuren absorberen licht en warmte; dat is nadelig voor slechtzienden, maar ook voor de sociale veiligheid. Wij adviseren daarom te kiezen voor lichtgele of lichtgrijze bestrating, dat reflecteert het licht beter en leidt tot een prettigere omgeving.

Persoonlijk zou Meijerse nog wel verder willen gaan in de advisering over de openbare ruimte. WAC Amersfoort heeft genoeg werk, dus zij hoeft niet per se na te denken over alternatieve werkzaamheden. “Toen onlangs het plan voor het busstation Schothorst werd gepresenteerd, heb ik op persoonlijke titel contact opgenomen met de projectleider”, vertelt Meijerse. “Ik zag namelijk dat er toch nog wel wat fouten in zaten: een lichtmast die midden op de blindengeleidestrook gepositioneerd was bijvoorbeeld. Samen met de projectleider heb ik de tekeningen bekeken; dan kijk je echt heel gedetailleerd, op straatsteenniveau. Hij was heel blij met mijn input! Dat is dan toch wel leuk om te horen.”

Short stay
Bij bestemmingsplannen kijkt WAC Amersfoort ook altijd naar het type woningen in relatie tot de doelgroep. Is er wel vraag naar het type woningen wat nu gebouwd wordt? Een ontwikkelaar wil bijvoorbeeld short stay woningen realiseren. Dat zijn huurwoningen die maar gedurende een halfjaar aan dezelfde persoon verhuurd worden. Wij vragen ons dan wel af of dat in een behoefte voorziet en wat voor effecten dat zal hebben. Het is een keuze of je deze beslissingen aan de markt overlaat of niet. Je zou ook kunnen zeggen: als de ontwikkelaar denkt dat het rendabel is, dan zal dat wel blijken.

Winkels
WAC Amersfoort kreeg onlangs het bestemmingsplan voor de binnenstad onder ogen. Een duidelijke toekomstvisie op het winkelaanbod, en dan met name het aantal vierkante meters, ontbreekt volgens Meijerse: “Ze zeggen dat het aantal vierkante meters winkeloppervlak zo’n beetje hetzelfde moet blijven, maar er wordt geen rekening gehouden met demografische en andere ontwikkelingen. Door de vergrijzing en door de toename van het internetwinkelen neemt de behoefte aan winkelruimte af en de leegstand toe. Door leegstand wordt verloedering in de hand gewerkt, iets wat je als gemeente toch niet wilt?”

Bestemmingsplannen: zorg aan huis, beukmaat
Bij een advies over bestemmingsplannen kijkt WAC Amersfoort ook naar de beukmaat van al geplande woningen. “5,40 meter is gewoon echt te klein”, vindt Meijerse. “Helaas hebben we daar maar weinig invloed op. En politici hoor ik er al helemaal niet over. Minister Blok zegt dan wel dat we allemaal langer thuis moeten blijven wonen, maar dan moet het ook wel mogelijk zijn. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Een beukmaat kun je achteraf niet meer veranderen, terwijl het wel van grote invloed is op de bruikbaarheid van een huis vooral als iemand een beperking krijgt en zorg nodig heeft.”

De VAC gevalueerd
WAC Amersfoort is een zogenaamde gemeentelijke commissie die rechtstreeks adviseert aan het College van B&W. De WAC krijgt daar ook een budget voor. Onlangs is de afdeling ‘Onderzoek & Statistiek’ gestart met een evaluatie van de WAC onder opdrachtgevers. Die lijkt goed uit te pakken. Soms heeft men wel commentaar, maar dat gaat over details. “Een projectontwikkelaar vond dat we iets te veel op de esthetiek gericht waren. Ik begrijp dat wel: esthetiek en bruikbaarheid raken elkaar wel eens. Als we een ontwerp met glazen borstweringen zien, adviseren we gezandstraald glas te gebruiken. Bewoners hechten namelijk aan hun privacy en als je doorzichtig glas gebruikt, gaan ze er van alles voor zetten om die privacy te waarborgen. Dan krijg je een heel rommelig beeld. Dat gaat niet alleen over esthetiek, maar juist ook over bruikbaarheid. Maar over het algemeen is men positief over ons en is men blij met de adviezen”, vertelt Meijerse trots.

Wij leveren geld op!
Zo’n evaluatie van de gemeente is natuurlijk ook bedoeld om te kijken of WAC Amersfoort wel nodig is en of een gemeentelijk budget te rechtvaardigen is. Meijerse: “Ik ben er echt van overtuigd dat we geld opleveren. Als door onze adviezen een paar mensen nou een jaar langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, dan scheelt dat al heel veel geld! En als de woonomgeving toegankelijk is en mensen, zowel jongeren als ouderen, met een beperking goed uit de voeten kunnen, dan hoeven ze geen gebruik te maken van de regiotaxi - wat toch een erg dure voorziening is.” Door een toegankelijke openbare ruimte kunnen jongeren beter participeren in de maatschappij. Meijerse hierover: “Stel dat iemand een baan krijgt bij een kantoor en de stoeprand moet eerst nog verlaagd worden en hij of zij moet dagelijks gebruik maken van speciaal vervoer… Als je zo gaat rekenen, dan heb je de WAC er snel uit hoor…”


 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >