Hoe beoordelen VAC-leden hun leefomgeving?

In het kader van dit themanummer over de leefomgeving heeft VACpunt Wonen onderzoek gedaan naar de mening van VAC-leden over hun leefomgeving. In hun hoedanigheid als bewoners hebben 165 leden gemeld hoe zij hun leefomgeving ervaren. Maar ook:wat zijn de verbeterpunten? Welke verschillen zijn er te melden tussen bewoners uit de stad, het platteland en krimpgemeenten? Hier vindt u een beknopt overzicht van de onderzoeksresultaten.


Onderzoeksgegevens
Aantal respondenten: 165
Leeftijd respondenten: 91% is 50 jaar of ouder
Spreiding: > 50% woont in (Rand)steden, 35% woont in een dorp. De geografische spreiding van respondenten is redelijk verdeeld over het land. Alleen de provincies Flevoland, Groningen, Zeeland en Drenthe zijn ondervertegenwoordigd.


Voorzieningen
Bewoners hechten waarde aan de nabijheid van voorzieningen. Over het algemeen zijn de respondenten het minst tevreden met de nabijheid van het openbaar vervoer, pinautomaten en speelvoorzieningen voor tieners. Het meest tevreden zijn ze met medische voorzieningen in de buurt en de nabijheid van brievenbussen, winkels en scholen.


Regionale verschillen
Zoals te verwachten is, zijn er regionale verschillen in de mening van VAC-leden over zaken als voorzieningen.

 • Als het gaat over de nabijheid van scholen en winkels, zijn de leden uit Noord-Brabant het meest tevreden.
 • Wat betreft de nabijheid van pinautomaten, denken leden uit Overijssel, Noord-Holland en Noord-Brabant het ’t meest getroffen te hebben. In de krimpregio’s Limburg en Zeeland en in Gelderland en Friesland is men hierover minder content.
 • In de provincie Utrecht zijn VAC-leden het minst tevreden over de afstand tot winkels.
 • Noord- en Zuid Holland zijn de provincies waarin men het meest tevreden is met de openbaar vervoervoorzieningen. In Gelderland is men hier het minst tevreden over.
 • Respondenten uit krimpgemeenten en dorpen geven vaker een slechte beoordeling over de nabijheid van pinautomaten, openbaar vervoer en speelgelegenheden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
 • Soms is er ook een verschil tussen de stad en de Randstad. Zo beoordelen respondenten uit de stad de nabijheid van openbaar vervoer als matig. In de Randstad zijn respondenten echter heel tevreden over de openbaar vervoervoorzieningen.

Groen
86% van de respondenten is tevreden over de aanwezigheid van groenvoorzieningen. Wel verdient het onderhoud (maaibeleid) en het groenbeleid aandacht.

Fietspaden, autowegen en wandelpaden
Over het algemeen heerst er tevredenheid over de begaanbaarheid, verlichting en veiligheid van fietspaden (81%), wegen (85%) en wandelpaden (75%). Het minst tevreden is men over de begaanbaarheid van de stoepen. Denk aan boomwortels die de tegels van de paden omhoog drukken, ongelijke tegels en weinig onderhoud aan stoepen. Overlast van verkeer ervaren de respondenten nauwelijks (7%).
Regionale verschillen
Respondenten uit Drenthe en Zuid-Holland zijn het meest tevreden over fietspaden. Noord-Brabant en Gelderland scoren het laagste op dit gebied. In Gelderland is men ook erg ontevreden over de wandelpaden en stoepen. Utrecht en Groningen scoren hoog als het om de tevredenheid voor voorzieningen voor wandelaars (stoepen en wandelpaden) gaat.

Parkeren
63% van de respondenten is tevreden over de parkeerplaatsen en fietsenstallingen in hun leefomgeving. Met name in nieuwere wijken wordt er echter, volgens de ondervraagde VAC-leden, te weinig rekening gehouden met de toename van het aantal auto’s per huishouden. Het parkeren van fietsen lijkt een groter knelpunt dan het parkeren van auto’s. Dat geldt dan vooral in de (Rand)stad.

Overlast
Respondenten ervaren over het algemeen weinig overlast. Als het gaat om het gedrag van anderen heeft men het meeste overlast (5%) van luidruchtige buurtgenoten. Nog minder overlast veroorzaken rondhangende ouderen, jongeren, horeca, etc. Op het gebied van vervuiling van de omgeving scoort hondenpoep hoog (16%).

Conclusie
Het beknopte onderzoek onder VAC-leden schetst een positief beeld van de waardering van bewoners in Nederland over de woon- en leefomgeving. Gemiddeld wordt omgeving beoordeeld met een 8. Wat zijn volgens de respondenten de sterke punten voor een aantrekkelijke, bruikbare en veilige woonomgeving?

Van belang zijn:

 • voorzieningen op loopafstand,
 • een dorpse sfeer in een stedelijke omgeving,
 • nabijheid van groenvoorzieningen,
 • contacten op buurtniveau,
 • een gemeentebestuur dat dichtbij de burger staat,
 • goede verhouding tussen natuur, wonen en (stedelijke) voorzieningen,
 • rust, ruimte, gezonde en veilige omgeving en
 • parkeren mag geen probleem zijn.


 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >