VAC-advies bij energiezuinig renoveren – deel 2

Overal in Nederland worden woningen energiezuinig gemaakt. Er worden HR++ ramen geplaatst, zonnepanelen op daken gelegd en ventilatie-installaties vervangen. Kan de VAC-organisatie hierover adviseren? En zo ja, waar kunnen de leden van de Adviescommissies Wonen dan op letten? In deel ťťn van de vierdelige serie ‘VAC-advies bij energiezuinig renoveren’ keken we naar maatregelen aan de schil van de woning. In het tweede deel komt de oriŽntatie van de woning aan bod.


Bij woningoriŽntatie denken we natuurlijk vooral aan zonnepanelen. Daarnaast kijken we naar zonnecollectoren en de zonneboiler.


Zonnepanelen
Om zonne-energie optimaal te benutten worden steeds vaker zonnepanelen geplaatst. Met een zonnepaneel wordt elektriciteit uit daglicht opgewekt voor de elektriciteitsvoorziening van een bouwwerk. Om de energienota omlaag te halen willen veel bewoners zonnepanelen en zodoende is deze maatregel zelfs vaak de eerste keus. Een betere methode is echter de no regret aanpak: denk eerst na over wat nodig is en maak dan een totaalplan waarin de te nemen stappen in een logische volgorde worden gezet. Anders zou het wel eens kunnen zijn dat het paard achter de wagen wordt gespannen. Concreet: isoleer liever eerst het dak en leg daarna de zonnepanelen erop. Het zou jammer zijn als men pas later tot de ontdekking komt dat het dak geÔsoleerd moet worden, want dan moeten alle panelen er weer afgehaald worden.

Het is van belang om je af te vragen of de zonnepanelen goed op het dak passen: qua afmeting, bereikbaarheid (voor onderhoud) en qua oriŽntatie. Op www.zonatlas.nl kan eenvoudig de geschiktheid van het dak, het te benutten dakoppervlak, de voorgestelde omvang van de installatie en de winstverwachting over twintig jaar bepaald worden.
Van belang is dat de panelen niet in de schaduw van gebouwen of bomen komen te liggen. Let ook op welstandseisen van de gemeente; zeker als het een monument betreft, mogen zonnepanelen niet zomaar geplaatst worden.

Bij de plaatsing van zonnepanelen wordt ook een omvormer geplaatst. Dit kan leiden tot geluidsoverlast in verblijfsruimten ťn extra warmteafgifte. Plaats de omvormer daarom het liefst zo dicht mogelijk bij de panelen en niet op plekken waar bewoners last hebben van geluid. Of kies voor stillere, trafoloze omvormers.

Overigens gaan de ontwikkelingen in zonnepaneelland hard: er zijn panelen verkrijgbaar in de kleur van het dak (terracotta kleurige panelen bij een rood pannendak bijvoorbeeld) en er zijn ook geheel transparante zonnepanelen verkrijgbaar. Ook zijn er dakpannen met zonnecellen verkrijgbaar.

Zonnepanelen vragen weinig onderhoud, maar eens per jaar moeten de panelen wel schoongemaakt worden. Zo niet, dan is de opbrengst niet langer optimaal.


Zonnecollectoren
Naast zonnepanelen kunnen ook zonnecollectoren op het dak geplaatst worden. Met een zonnecollector wordt zonlicht omgezet in warmte, die via een warmwateropslag meestal wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Voor zonnecollectoren gelden dezelfde aandachtspunten als voor de zonnepanelen.


Zonneboilers
Een zonneboiler zet zonne-energie niet om in elektriciteit, zoals een zonnepaneel, maar in warmte. Zonneboilers worden dan ook gebruikt voor het verwarmen van water in het voorraadvat (boiler) voor bijvoorbeeld de douche, verwarming of zwembad.

Een zonneboiler bestaat uit:

  • een zonnecollector op het dak (2,2 tot 5,4 m2 groot) om zonnewarmte op te vangen; een pomp en leidingen naar het voorraadvat.
  • een voorraadvat (met 80 tot 300 liter water) met verwarmd kraanwater.
  • een naverwarmer. De al in de woning aanwezige cv-ketel kan hiervoor gebruikt worden, mits die geschikt is als naverwarmer. Dat is te zien aan het keurmerk Gaskeur-NZ.

Ook bij de zonneboiler is het dus van belang om te kijken of het dak geschikt is voor plaatsing van een zonnecollector. Zie hiervoor de tips genoemd bij zonnepanelen. Daarnaast is het nadeel van een zonneboilersysteem dat het veel ruimte in beslag neemt, wat nogal eens ten koste gaat van bergruimte…

Wilt u weten hoe een zonneboiler werkt? Kijk dan op de site van Milieu Centraal!

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >