Organisatie

VAC ERMELO is één van de Adviescommissies Wonen die bij de overkoepelende organisatie Stichting VACpunt Wonen is aangesloten. Deze stichting is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

De VAC heeft convenanten gesloten met de gemeente Ermelo, VACpunt Wonen en Woningcorporatie UWOON.

VAC ERMELO bestaat uit geschoolde vrijwilligers met verschillende achtergronden en samen vormen zij het bestuur. Minstens één keer per maand vindt er een gezamenlijke vergadering plaats.
Daarnaast hebben leden ook zitting in de verschillende werkgroepen.

De leden volgen regelmatig cursussen om de deskundigheid te bevorderen. Op dit moment bestaat de VAC uit vier leden en zijn er twee vacatures.

 

VAC-werk

Hoofdactiviteiten:

 • Toetsen van plannen en plattegronden van woningen, woongebouwen (scholen, zorginstellingen, kantoren, gemeentehuis en andere gebouwen) en woonomgeving op bruikbaarheid, doelmatigheid en toegankelijkheid aan de hand van de WoonKwaliteitWijzer.
 • Het oordeel over de toets resulteert in een VAC-advies.
 • Advisering aan de gemeente Ermelo, woningcorporatie UWOON, projectontwikkelaars, makelaars, architecten en particuliere opdrachtgevers.
 • Deelname aan planvormingsprocessen voor woonwijken, groenvoorzieningen, speelplaatsen en winkelgebieden. 

Nevenactiviteiten:

 • Volgen van cursussen van VACpunt Wonen.
 • Zitting hebben in de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid (PWT).
 • Contacten onderhouden met de gemeente Ermelo, Wooncorporatie UWOON, projectontwikkelaars, architecten en Zorggroep Noordwest Veluwe.
 • Vergaderingen bijwonen van o.a. Regio VAC’s, door de gemeente georganiseerde Woonvisie vergaderingen en andere maatschappelijke activiteiten.

Werkbezoeken:
VAC-leden hebben een werkbezoek gebracht aan:

 • Woning de Verbinding fase 2B
 • Initiatiefnemer nieuw te bouwen Gezondheidscentrum
 • Opgetopte woningen Eksterstraat
 • Start bouw De Vlishoek
 • Start bouw De Herbergier