De oplossing: aanpasbare keuken

Steeds meer corporaties gaan een deel van hun woningvoorraad levensloopgeschikt maken. Niet alleen de toegankelijkheid en de badkamer wordt in deze verbeterslag meegenomen, ook de keuken wordt steeds vaker aanpasbaar gemaakt. Dat is ook goed te doen: flexibele systemen zijn niet meer zo kostbaar als voorheen en zijn daardoor meer gangbaar geworden.

Vast werkblad
Een keuken kan op verschillende manieren aanpasbaar worden gemaakt. De meest voorkomende oplossing tot nu toe is de keuken met een onderrijdbaar, vast werkblad. Geschikt voor eenmalig aanpassing voor een bewoner in een rolstoel. Een groot nadeel hierbij is dat een volgende bewoner precies dezelfde problematiek moet hebben, wil de keuken opnieuw bruikbaar zijn. In de praktijk betekent dat voor de corporatie dat, bij wisseling van bewoners, de keuken steeds vervangen moet worden.

Corporatie gaan daarom steeds vaker over tot het plaatsen van een keuken met een verstelbaar werkblad (elektrisch of handmatig). Meestal wordt gekozen voor het goedkopere handmatige systeem, omdat het werkblad alleen bij een nieuwe bewoner eventueel versteld moet worden.

Flexibele aansluitingen
De komst van verstelbare werkbladen is een goede ontwikkeling, maar het gaat nogal eens mis op een cruciaal detail: de aansluiting van het keukenblok op de riolering en de waterleiding. Er wordt vaak vergeten dat die aansluitingen ook flexibel moeten zijn en zo aangebracht moeten worden dat het werkblad mt aansluitingen in de toekomst nog omhoog of omlaag kan.

Een belangrijk aandachtpunt bij het VAC-advies: de keuken is pas flexibel en aanpasbaar als het leidingwerk dat ook is!

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >