Traplift? Dan ook sprinkler!

Langer in eigen huis wonen kan vaak alleen als de woning wordt aangepast. De woningaanpassingen van tegenwoordig zijn vooral gericht op de toegankelijkheid en valpreventie. Denk aan drempelloze woningen, trapliften en veilige badkamers. Maar moeten we het dan ook niet hebben over de brandveiligheid van woningen voor ouderen?

Bouwregelgeving
In Nederland is de brandveiligheid in principe goed geregeld. Het is n van de belangrijkste aandachtpunten in de bouwregelgeving. De regels voor brandveiligheid variren per gebruiksfunctie. De regels voor gevangenissen, ziekenhuizen en/of zorginstellingen zijn strenger dan de regels voor woningen. Bij gevangenissen en ziekenhuizen kunnen mensen zichzelf niet redden, terwijl bij de brandveiligheid in woningen ervan uit wordt gegaan dat men zelf uit de woning kan komen.

Langer thuis wonen
Door het scheiden van wonen en zorg en de decentralisatie van de zorg voor onder meer ouderen, is de gemeente opeens verantwoordelijk voor deze groep. Zij moeten ervoor zorgen dat senioren eventueel met hulpmiddelen langer thuis kunnen blijven wonen. Alle aandacht gaat bij de meeste gemeenten naar hulpmiddelen zoals een traplift en andere middelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Helaas is er weinig aandacht voor de brandveiligheid.

De gemeente installeert een traplift bij mensen die moeilijk te been zijn. Maar wie boven op bed ligt, en afhankelijk is van zo’n lift, is in geval van brand reddeloos verloren. In een dergelijke noodsituatie snel het huis verlaten is dan onmogelijk. Al helemaal als de brand is ontstaan door kortsluiting en de lift niet meer te gebruiken is, omdat ook nog eens de elektra is uitgevallen.

Brandveilig leven met een beperking
Het ontdekken van een brand of de wijze waarop men kan reageren is niet voor iedereen gelijk. Wanneer men doof, slechthorend, blind of slechtziend is, is het lastig de signalen van brand, zoals vuur en rook, waar te nemen. Wanneer er sprake is van een verstandelijke of psychische beperking, dan is het vaak moeilijk om adequaat te handelen. Bij conditionele problemen als gevolg van long-, hart- en vaatziekten of bij mobiliteitsproblemen door een handicap kunnen mensen moeilijk vluchten.

De volgende middelen helpen mensen met een beperking zich goed voor te bereiden op een calamiteit:

  • Rookmelders voor doven en slechthorenden. Deze rookmelders zijn gekoppeld aan een trilplaat en flitslicht. Er zijn ook rookmelders met bluetooth, waardoor men het alarm kan doorkoppelen naar de buren.
  • Alarmnummer voor doven en slechthorenden (0800-8112). Met behulp van een teksttelefoon kunnen alarmmeldingen worden doorgegeven via een speciale dovencentrale.
  • Thuistechniek ofwel domotica kan behulpzaam zijn bij het voorkmen van branden en bij het waarschuwen van personen. Denk bijvoorbeeld aan camerabewaking, personenalarmering, spreek-luisterverbinding, valpreventie, toegangscontrole dwaaldetectie en integratie met de brandmeldcentrale en telefooncentrale. Er zijn fornuizen beschikbaar die men met n knop kan aan en uit te zetten en die met een sleutel vergrendeld zijn. Visite en thuishulp kunnen zo gewoon koffie of thee zetten en koken, terwijl de bewoner zelf geen apparaat aan kan laten staan.
  • Woningsprinkler: een sprinklerinstallatie in de woning kan een beginnende brand snel blussen. Hierdoor heeft men meer tijd om zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen gered te worden.
  • Noaberhulp!: is er iemand in de familie, buurt of vriendenkring die minder zelfredzaam is? Ga eens praten over hoe men samen kan zorgen voor meer brandveiligheid.
  • Scholing: in verzorgingshuizen is het personeel door scholing veel alerter geworden op brandveiligheid. Het personeel haalt bijvoorbeeld de kaarsen uit de kerststukjes. Scholing aan thuishulpen in risicoherkenning zou ook een goed idee zijn!


Diemen
De meeste gemeenten laten zich weinig gelegen liggen aan de brandveiligheid van ouderen, maar het kan ook anders. In Diemen is brandveiligheid onderdeel van het integrale veiligheidsplan van de gemeente. Dit houdt in dat de vrijwilligers op de klussenbussen die bij ouderen aan huis komen om te klussen, meteen een veiligheidscheck doen en zo nodig rookmelders ophangen. Verder heeft de gemeente samen met de brandweer veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd voor ouderen en studenten. De gemeente heeft daarnaast vrijwilligers geworven, die inwoners aan huis van brandveiligheidadviezen voorzien.

Rol Adviescommissie Wonen
Het is zaak dat er veel meer aandacht komt voor de brandveiligheid bij ouderen. Om te beginnen bij de gemeente. Bij het verlenen van hulpmiddelen zou er standaard moeten worden gekeken naar de consequenties voor de brandveiligheid. Daarnaast is het van belang dat er bij zowel de ouderen als hun familie iets wordt gedaan aan de bewustwording met betrekking tot de risico’s van brand. Adviescommissies Wonen zijn bij uitstek partijen die hierover aan de bel kunnen trekken bij de gemeente en de brandweer om aandacht te vragen voor deze problematiek.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >