Kiezen nu het nog kan!

In de discussie over wonen en zorg komen de woonwensen van de doelgroep nauwelijks aan bod. Juist nu is het belangrijk om te weten hoe ouderen willen wonen: willen ze langer in hun eigen huis blijven wonen of liever verhuizen naar een seniorenwoning? Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn voerde al in 2011 een onderzoek uit naar de woonwensen van 55-plussers in vier Groningse gemeenten. Een interview met Wim van Deel, voorzitter van de Groningse commissie.


Doorstroming
Nederland vergrijst n de woningmarkt zit in een diep dal. En van de gevolgen is dat er maar weinig doorstroming is: woningen die geschikt zijn voor gezinnen worden bezet gehouden door senioren. Wellicht zijn er geen geschikte seniorenwoningen voorhanden en verhuizen ze om die reden niet. Ofwel: het aanbod is niet afgestemd op de vraag. Wim van Deel vertelt: “Ons idee was: als bij de bouw van woningen rekening wordt gehouden met de wensen van de senioren, dan breng je hen wellicht in de verleiding om toch te verhuizen. Het gevolg zal zijn dat de doorstroming op gang komt.”


Zo lang mogelijk
Daarom nam Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn het initiatief voor een onderzoek naar de woonwensen van 55-plussers. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de vier gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en met woningcorporatie Wold en Waard. “De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat de senior helemaal nog niet wil verhuizen”, aldus Wim van Deel. “Hij of zij wil zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen en gaat pas verhuizen als het echt niet anders kan.” En als er dan toch verhuisd moet worden, dan gaat de voorkeur uit naar een gelijkvloers appartement in het dorpscentrum. Met een brievenbus, bushalte, winkels, geldautomaat, postkantoor en medische voorzieningen op korte afstand.


Stagiair
Voor het onderzoek werden maar liefst 1.935 enqutes verstuurd. Hoe kwam de commissie aan al die adressen? Wim van Deel licht toe: “Onze contacten met de gemeente Zuidhorn zijn erg goed. Toen wij met het voorstel kwamen om dit onderzoek uit te voeren, heeft de gemeente dit besproken in het regio-overleg met de drie andere gemeenten. Zij waren allen bereid om de adresselectie en het verzenden van de vragenlijsten voor hun rekening te nemen. Ook de corporatie was graag bereid om met ons mee te denken en te werken.”

Een veel gehoorde klacht over onderzoek doen is dat het zoveel tijd kost. Is het niet heel veel werk om zoveel gegevens te verwerken? “Ja, dat voorzagen wij ook”,vertelt Wim van Deel. “Daarom hebben we contact opgenomen met de Hanze Hogeschool Groningen. Een student heeft, in het kader van zijn afstuderen, samen met ons het onderzoek uitgevoerd. De samenwerking liep op rolletjes en het was wat ons betreft een succes. Ik zou het iedere commissie aanraden.”


Campagnes
Medio 2012 werd er in de Groningse gemeenten een woondebat over ouderenhuisvesting georganiseerd. Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn heeft hier de conclusies en aanbevelingen uit het rapport gepresenteerd. Twee van de aanbevelingen hadden betrekking op het opstarten van een campagne door gemeenten: n rond het onderwerp ‘langer en veilig zelfstandig thuis wonen’ en n met als thema ‘Kiezen als het kan, niet als het moet’. Is er ook daadwerkelijk iets met de aanbevelingen gedaan? Wim van Deel: “Helaas niet. Maar dat is geen onwil van de gemeenten en de corporatie. Er wordt eenvoudigweg nauwelijks gebouwd. De marktsituatie is hier debet aan. We zien wel dat de plattegronden standaard verkleind worden; daar schijnt vraag naar te zijn. Maar dat is natuurlijk niet optimaal voor senioren, want manoeuvreren met een rolstoel wordt dan lastig.”

De bestaande bouw wordt wel aangepakt, maar daarbij richt men zich tot voor kort volgens Wim van Deel vooral op het energiezuinig maken van woningen. Toch houdt de Groningse commissie, als het om wonen en zorg gaat, vinger aan de pols: “We hebben de Gebruikerstoets Wonen ‘Van Zelfstandig tot Zorg’ aangeschaft en bieden particuliere bewoners aan dat we samen met hen de woning doorlopen en kijken of die geschikt is voor het verlenen van zorg aan huis. Binnenkort gaan we de cursus ‘Wonen en Zorg’ van VACpunt Wonen volgen, zodat we goed beslagen ten ijs komen.”


Huistest
Heet van de naald is het nieuws dat de Zuidhornse commissie gaat meewerken aan het project Huistest.nl. Dit online platform verbindt partijen die betrokken zijn bij wonen en zorg. Het uitgangspunt is preventie en kostenbesparing en bewoners krijgen verschillende testen aangeboden over het aanpassen van hun woning. Een mooie kans voor Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn!


Meer weten?
Het rapport ‘Kiezen nu het nog kan! WoonKwaliteitOnderzoek 2011 onder 55-plussers in het Westerkwartier’ kunt u downloaden van de website van VAC Zuidhorn. Heeft u vragen? Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn beantwoordt ze graag. De contactgegevens vindt u op hun website.

De afbeelding is afkomstig uit het Woononderzoek 'De ideale seniorenwoning' uit 2010 van VAC Barendrecht.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >