Symposium WACC: Verhuizen of niet?

Hoe hou je een Adviescommissie Wonen enthousiast en gemotiveerd tijdens de bouwcrisis? De Woonadviescommissie in Culemborg, de WACC, besloot om een symposium te organiseren met als titel ‘Verhuizen of niet?’. 29 oktober 2013 was de grote dag; maar liefst zeventig beleidsmakers van corporaties, ouderenbonden, de gemeente, WMO-raad en politieke partijen woonden het symposium bij. Voorzitter Hennie Smidt vertelt wat er allemaal aan vooraf is gegaan. “Het symposium was voor ons een verrijking en voor alle deelnemers een bewustwordingsproces.”

Vaak gaan balletjes rollen na het krijgen van ÚÚn enkel idee, zo ook bij de WACC. “We hadden meegedaan aan het opplusproject, ge´nitieerd door de provincie n uitgevoerd door de gemeente Culemborg en woningcorporatie Kleurrijk Wonen. In dit project werd ge´nventariseerd hoeveel geschikte woningen voor senioren en mensen met een beperking er per gemeente beschikbaar zijn, “ legt Smidt uit. “Tijdens de projectafsluiting haalde een spreker een reactie van een bewoner aan. Als ik dit had geweten, dan had ik mijn huis op een andere manier verbouwd, had die bewoner gezegd. Deze uitspraak gaf mij het idee om iets te doen met de vraag: ga ik verhuizen of niet?”

Doel en doelgroep
De dames van de WACC legden het idee voor aan de gemeente Culemborg en woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Toen beide partijen enthousiast reageerden, had de commissie groen licht om met de voorbereidingen te starten. De WACC ging gedegen ter werk: “Je moet eerst heel duidelijk je doelgroep en doel voor ogen hebben. Van daaruit ga je het symposium opbouwen,” adviseert Smidt. De WACC wilde zich in eerste instantie richten op zowel ouderen als beleidsmakers. Bij nader inzien bleek het niet verstandig om beide doelgroepen uit te nodigen en richtte de WACC zich alleen op de professionals. “De volgende stap is het regelen van een locatie en het vaststellen van een datum. En toen zijn we gaan brainstormen over het onderwerp”, vervolgt Smidt. “We hebben Janita van Riggelen gevraagd om mee te denken over de richting en eventuele sprekers.”

Vier sprekers
Uiteindelijk kiest de WACC voor vier sprekers, die verschillende kanten van het onderwerp belichten:
• de actuele politieke ontwikkelingen over het scheiden van wonen en zorg,
• nieuwe woonconcepten voor senioren,
• waar moeten ouderen aan denken als zij toch in hun eigen woning blijven wonen en
• wat gebeurt er als wonen en zorg niet meer gescheiden kunnen worden en ouderen in een verzorgingshuis terecht komen. Hoe kan zo'n gebouw aansluiten bij de behoeften van haar bewoners?

Oude of jonge buren
Voor de vrolijke noot en scherpe opmerkingen huurde de WACC theatermaakster Nicoline van Beek in. “Om de mensen een beetje los te laten komen, liet die theatermaakster de deelnemers opdrachten doen. Zo moesten ze allemaal in een rij op leeftijd gaan staan, vertellen of ze oude of jonge buren hebben en of ze denken dat ze over twintig jaar nog in het zelfde huis wonen. Al die antwoorden heeft ze verwerkt in haar optreden”, aldus Smidt.


Samenwonen
Emeritus professor Annelies van Bronswijk, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, sloot de dag af met haar visie op het onderwerp. “Hoewel de politiek er nog niet klaar voor is, ziet professor van Bronswijk de toekomst voor senioren in het teken staan van samenwonen en elkaar ondersteunen”, legt Smidt uit. “Daarnaast riep ze op niet naar Rutte te luisteren. Van Bronswijk adviseert ouderen om hun geld te bewaren en niet aan de kinderen te besteden. Ze zullen in de komende jaren namelijk heel veel zorg zelf moeten betalen.”

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >