VAC-werken aan wonen en zorg

Het kabinet stuurt sinds 2012, onder andere met het Zorgakkoord, aan op een scheiding tussen wonen en zorg. Of dat nu een positieve ontwikkeling is of niet, de nieuwe trend biedt wel veel kansen voor het VAC-werk. Als mensen langer in hun eigen huis moeten wonen, ook als zij zorg nodig hebben, dan moeten hun woningen wel worden aangepast aan hun (zorg)behoeften. En daar kan het VAC-werk op inspelen! Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit: “VACpunt Wonen gaat in 2014 aan de slag met het onderwerp Wonen en Zorg.”

Nieuwe impuls
Het onderwerp is uiteraard niet nieuw voor de VAC-organisatie. VACpunt Wonen heeft enkele jaren geleden het WKO Zorg en de Gebruikerstoets ‘Van Zelfstandig tot Zorg’ aangepast. “In 2014 willen we het onderwerp Wonen en Zorg een nieuwe impuls geven”, vertelt Bart. “De bedoeling is dat we dit jaar gaan onderzoeken hoe het VAC-werk het beste kan bijdragen aan goede woningen voor mensen die langer thuis blijven wonen.”

Verkenning
VACpunt Wonen is al een tijdje bezig met de verkenning van het thema Wonen en Zorg. Eind 2013 organiseerde zij een klankbordgroep rond dit thema, waarin twaalf VAC-leden hun ervaringen, ideeŽn en inzichten uitspraken over Wonen en Zorg. “VACpunt Wonen heeft ook al een aantal gesprekken gevoerd met externe partijen om een goed beeld te krijgen van de nieuwste ontwikkelingen”, gaat Bart verder. “We hebben contact gehad met SIR55 (Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw), VBOB (Vereniging Brabantse Ouderenbonden), KBO (Katholieke bond voor ouderen) en NILW (Nederlands Instituut voor Levensloopgeschikt Wonen). Daarnaast heb ik een interessant gesprek gehad met een zelfstandig adviseur die betrokken is bij CPO voor senioren.” Niet alleen extern, maar ook binnen de achterban is gepraat met Adviescommissies Wonen die actief zijn op het thema Wonen en Zorg. Zo zijn commissies in Hengelo, Zwolle, en Asten-Someren gevraagd naar hun ervaringen.

Een aantal gesprekken heeft al geleid tot concrete voorstellen. “Zo heeft VBOB ons uitgenodigd om mee te doen aan Train-de-trainer-dagen, waarin VAC-leden worden opgeleid om workshops over woonkwaliteit aan senioren te geven. "Een ander idee is om ouderen tijdens keukentafelgesprekken te adviseren over de mogelijkheden in hun eigen woning."

Projectplan
Parallel aan alle oriŽnterende gesprekken en dossieronderzoek is VACpunt Wonen bezig met het schrijven van een projectplan. Bart: "We steken in op een meerjarig project waar de VAC-organisatie gaat bijdragen aan het geschikt maken van de woningvoorraad voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben. De afzonderlijke Adviescommissies Wonen kunnen zelf bepalen welke instrumenten zij inzetten om aan dit doel te werken. VACpunt Wonen is van plan een ‘boodschappenmand’ samen te stellen met diverse tools: checklist, gebruikerstoets, cursussen, kennisbank, WKO Zorg, etc." Het is uiteindelijk de bedoeling om dit projectplan, dat momenteel nog een concept is, in te dienen bij ťťn van de ministeries.

IdeeŽn of suggesties?
Heeft uw Adviescommissie Wonen ervaring met het thema Wonen en Zorg, op welke manier dan ook, laat het ons weten! Ook ideeŽn, suggesties en voorbeelden van projecten zijn van harte welkom. Neem contact op met Bart Mulder, info@vacpuntwonen.nl of (030) 261 0475.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >