Deelname aan NEN-commissies

VACpunt Wonen heeft - als enige consumentenpartij - zitting in een aantal NEN-commissies. Van deelnemers aan beleidscommissies wordt gevraagd dat zij ook zitting nemen in een tweetal kerncommissies.

  • NEN-commissie ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ 
  • NEN-commissie ‘Brandveiligheid van bouwwerken’
  • Beleidscommissie ‘Bouw’
  • Kerncommissie Brandveiligheid van bouwwerken
  • Kerncommissie 'Klimaatbeheersing in gebouwen'

VACpunt Wonen is tevens beschikbaar voor het toetsen van NEN-normen op leesbaarheid en bruikbaarheid.


Ouderen en brandveiligheid
Via NEN kwam in 2016 ook het verzoek om aan te schuiven bij een gesprek over ouderen en brandveiligheid. De veiligheid van senioren in hun eigen huis staat onder druk. Veel meer mensen dan voorheen moeten tot op hoge leeftijd en met de nodige in hun eigen woning blijven wonen. Daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid bij brand en voor het treffen van maatregelen voor het geval er brand uitbreekt. Ouderen zijn om allerlei redenen minder mobiel en alert; het aantal slachtoffers onder ouderen als gevolg van brand zal dan ook in de komende jaren exponentieel toenemen. VACpunt Wonen pleit voor herziening van de uitgangspunten voor vluchtroutes en tevens voor bewustwording van bewoners, hun familie en gebouwbeheerders voor de gevaren van brand.


Opkomen voor de gebruiker
VACpunt Wonen is van mening dat haar inbreng in de norm- en beleidscommissies niet gemist kan worden. Juist de specifieke kennis op het gebied van gebruikskwaliteit ontbreekt wederom geheel in de normering van de bouwregelgeving. Op dit moment is de samenstelling van norm- en beleidscommissies bouw niet representatief voor de samenleving; de gebruiker ontbreekt. Ook marktpartijen vinden de aanwezigheid van VACpunt Wonen in normcommissies van belang.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >