De Woonalliantie: meer invloed voor consumenten op bouwregelgeving

Samen met de Woonbond en de Ieder(in) heeft VACpunt Wonen de Woonalliantie opgezet. De samenwerking is het uitvloeisel van het project 'Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving'. Resultaat van het project is de uitgave 'De gebruiker aan het stuur'. De drie consumentenorganisaties trekken samen op bij het pleiten voor en vormgeven van consumenteninvloed op bouwregelgeving. Bijvoorbeeld bij de preconsultatie van het ministerie van BZK over de AMvB's Omgevingswet in november 2015.

De gebruiker aan het stuur
Naar aanleiding van de uitkomsten van het project is de handreiking ‘De gebruik aan het stuur’ opgesteld. In deze publicatie staan acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving. De handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ is op zaterdag 11 oktober 2014 tijdens de landelijke Huurdersdag van de Woonbond aangeboden aan minister Blok.

De drie gebruikersorganisaties constateren dat in de huidige bouwcultuur niet de gebruiker met zijn wensen en behoeften centraal staat. Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders, zo vinden de drie consumentenpartijen. Bouwers zouden moeten weten wat bewoners willen en zich daarop moeten richten bij het ontwerpen en realiseren van de gebouwde omgeving.

Sturende rol voor gebruikers
De huidige bouwregelgeving biedt hiervoor slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. Daarvoor wordt van ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers mr gevraagd. De gebruikersorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond eisen daarom:

  • een sturende rol voor gebruikers bij zowel het vooraf bepalen als bij het daadwerkelijk invulling geven aan bouwregelgeving;
  • een formele positie in het monitoren van (plannen voor) de nieuwe en bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

De gebruiker woont immers vele jaren in en maakt deel uit van die woon- en leefomgeving. Het is de consument die de rekening betaalt en daarom ook mag bepalen waarvoor zij betaalt!

Structuurverandering
Het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’ dat door Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond van 1 november 2013–1 oktober 2014 is uitgevoerd geeft de eerste aanzet tot een structuurverandering in de bouwsector. De aanleiding voor het project is de ambitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om bouwregelgeving te vereenvoudigen, regeldruk te verminderen en de positie van de (bouw)consument te versterken.

Woonalliantie
Een laatste onderdeel is uitgevoerd in 16 april 2015, namelijk het organiseren van een slotconferentie van het project Verbeteren consumenteninvloed op Bouwregelgeving. Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond sloten hiermee een traject van een kleine anderhalf jaar af. De conferentie markeerde ook de start van de Woonalliantie: de drie consumentenorganisaties tekende een intentieverklaring voor toekomstige samenwerking onder de naam Woonalliantie.

Het doel van de intentieverklaring is de woon- en bouwconsument een sterke positie te geven in bouwregelgeving, bouwprojecten, inrichting van de openbare ruimte en milieu.

Vijf sprekers gaven korte inleidingen: Jaap Overeem (directeur VACpunt Wonen), Meindert Smallenbroek (directeur Bouwen, ministerie van Binnenlandse Zaken), Anneke van der Vlist (beleidsmedewerker wonen bij Ieder(in)), Andr Thomsen (namens De Nederlandse Woonbond) en Peter Fraanje (directeur NVTB, de toeleverende bouwindustrie).

Downloads
Download hier het verslag van de slotconferentie.
Download hier de getekende intentieverklaring van de drie consumentenorganisaties.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >