Welkom op de website van VAC Nijkerk Adviescommissie Wonen

VAC Nijkerk Adviescommissie Wonen is een onafhankelijke adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving en is 22 mei 1989 opgericht. VAC Nijkerk geeft sindsdien advies aan de gemeente, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Nijkerk. VAC Nijkerk is aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie VACpunt Wonen te Utrecht.

 

Ons doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. VAC Nijkerk zet zich dan ook in om woningen en wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoner.


VAC Nijkerk bestaat uit zes vrijwilligers, mannen en vrouwen, met verschillende professionele achtergronden. Het zijn deskundig en goed geschoolde vrijwilligers, die de belangen behartigen van de woonconsument.

 

De VAC staat voor optimale gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.