Welkom op de homepagina van VAC Voorschoten

 

Een optimale woon- en leefomgeving

Bewoners lopen dagelijks tegen (on)handigheden in hun woning aan en weten dus uit ervaring wat wel en wat niet werkt. De Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving heeft, in samenwerking met de landelijke organisatie VACpunt Wonen, in de afgelopen decennia   veel kennis over bewonerswensen verzameld en kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan een optimale woon- en leefomgeving.

 

De Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving

Onze Adviescommissie (VAC) bestaat uit enthousiaste vrouwen en mannen die zich betrokken voelen bij het bouwen en wonen in hun gemeente. Ze willen een positieve bijdrage leveren aan het wonen in hun omgeving en willen graag invloed uitoefenen in het belang van de woonconsument. Zij kijken met de ogen van de gebruiker naar het wonen.
Om hun kennis over bouwen en wonen uit te breiden volgen ze cursussen. Ze hebben plezier in het leggen van contacten en onderhouden van hun netwerk. De cursussen worden voornamelijk afgenomen bij de overkoepelende organisatie VACpunt Wonen.
De Adviescommissie streeft naar flexibele woningen en wijken, waar mensen in verschillende levensfasen en verschillende omstandigheden kunnen wonen en bezoek en/of zorg kunnen ontvangen. Woningen die zijn afgestemd op de wensen van bewoners gaan langer mee en leiden tot betere buurten en wijken. Alle bewoners profiteren hiervan: kinderen en senioren, validen en mindervaliden.

Advies en onderzoek

De Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving brengt adviezen uit aan de gemeente, de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars. De leden bekijken bouwtekeningen voor nieuwbouwwoningen en renovatie aan bestaande woningen. Ze denken mee met plannen voor bijvoorbeeld herinrichting, groenvoorziening en verkeer en geven advies over levensloopgeschikt bouwen/wonen en kindvriendelijke routes naar school.
De VAC heeft ook de mogelijkheid om een WoonKwaliteitOnderzoek uit te voeren.

 

Toetscriteria gebruikskwaliteit

Alle adviezen en onderzoeken zijn gebaseerd op zes toetscriteria. Deze criteria bepalen de mate van gebruikskwaliteit van een woning, woongebouw of wijk.
De toetscriteria zijn:

• Bruikbaarheid
• Toegankelijk
• Veiligheid
• Gezond & comfortabel
• Duurzaamheid
• Onderhoudsvriendelijk