Werving

Ondanks dat het verloop van leden zeer miniem is, heeft VAC Barendrecht altijd interesse om in contact te komen met belangstellenden voor ons werkgebied. Een bouwkundige achtergrond is niet vereist, affiniteit en betrokkenheid bij het bevorderen van optimaal woongenot moet hoog in het vaandel staan.

VAC BARENDRECHT is momenteel echter met spoed op zoek naar een nieuw VAC-lid, die kan helpen ons beter naar buiten te profileren en daarbij zowel de interne als externe communicatie, mede met behulp van de sociale media, te verbeteren.

Deze taak vraagt een tijdbesteding van ongeveer 1 dagdeel per week, onze huidige secretaris zal voor het inwerken op de materie zorgen. 

Van de nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd om, zo mogelijk naast de specifieke taken, ook mee te doen met de algemene VAC activiteiten.

De algemene activiteiten zijn:

 Beoordelen van bouwtekeningen
 Meedenken en - werken in specialistische werkgroepen
 Deelnemen aan vergaderingen
 Bijwonen van relevante gemeentelijke vergaderingen
 Mee doen met werkbezoeken

Geboden wordt:

 Inwerkperiode door huidige secretaris
 Deskundigheidsbevordering d.m.v. cursussen
 Vergoeding van gemaakte onkosten 

Deze werkzaamheden vergen een in uren wisselende tijdsinspanning van geen tot vier uur per week, men moet over een PC beschikken en met Officeprogramma’s kunnen werken.

Wat wij vragen:
• Interesse in bouwen en wonen
• Een positieve instelling
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• In teamverband en zelfstandig kunnen werken
• Flexibel inzetbaar
• Bereidheid om cursussen en studiedagen te volgen

Wat levert het op:
• U krijgt meer kennis van bouwen en wonen
• U raakt meer betrokken bij wonen en leven in de gemeente
• U kunt invloed uitoefenen op het wonen en leven in de gemeente
• U kunt cursussen volgen
• U levert een positieve bijdrage aan de maatschappij