Pilots

Binnen het onderdeel ‘Pilots’ haakt VACpunt Wonen aan bij innovaties op het gebied van energiebesparing op nationaal en lokaal niveau. Bij de pilots zoekt de VAC-organisatie nadrukkelijk de samenwerking met partijen in het veld van bouwen en wonen. Deelname aan een pilot betekent dat VACpunt Wonen kennis inbrengt en deelt, maar ook ervaring opdoet en uitwisselt.

Waar zijn we mee bezig?

  • De VAC-organisatie is betrokken bij de Tilburgse Energie Garantie (TEG). We streven naar een samenwerking met de TEG, waarbij een lokale Adviescommissie Wonen het aanbod aan energiebesparende maatregelen gaat beoordelen.
  • VACpunt Wonen zit in de stuurgroep van BouwTransparant; een projectgroep die zich bezighoudt met de kwaliteitsborging van energiebesparende maatregelen.
  • De VAC-organisatie is betrokken bij de Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP). In dit project worden minimaal twintig woningen energieneutraal gerenoveerd. De lokale Adviescommissie Wonen in Apeldoorn gaat adviseren in dit project. VACpunt Wonen denkt kritisch mee in het overkoepelende experimentprogramma; bijvoorbeeld over een EPA Super de luxe.
  • VACpunt Wonen is lid van de Nationale Adviesraad van COHORENO (Collaboration for Housing nearly zero-energy Renovation).
  • Daarnaast heeft VACpunt Wonen zich aangesloten bij het onderzoeksprogramma ‘Kansen voor Krimp’ van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoeksprogramma gaat over het verduurzamen van de woningvoorraad in krimpgebieden.

 

 Terug naar 'Lokaal aan de slag met energiebesparing'>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >