Leren van elkaar

Het projectonderdeel ‘Leren van elkaar’ is bedoeld om een uitwisseling van kennis en ervaring op gang te brengen tussen VACpunt Wonen enerzijds en andere actoren in de bouwwereld anderzijds. VACpunt Wonen wil haar kennis, onder meer verkregen in het project ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ graag delen, verspreiden en verbeteren met kennis van andere partijen. De verbetering van de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen staat hierin altijd centraal.


Hoe doen we dat?

  • Organisatie van diverse studiebijeenkomsten voor VAC-leden bij producenten van energiebesparende maatregelen.
  • VACpunt Wonen geeft geregeld een presentatie over de onderzoeksresultaten van ‘Energie besparen met woonkwaliteit’.
  • De VAC-organisatie zoekt actief naar interessante samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals Stichting Passief Bouwen of AvEPA.
  • VACpunt Wonen onderzoekt of zij een rol kan spelen in de introductie van slimme meters bij consumenten. De VAC-organisatie kan in kaart brengen wat consumenten van een dergelijke meter verwachten, welke obstakels zij ervaren in de aanschaf en/of het gebruik en waar voorlichting over de meter aan moet voldoen.
  • VACpunt Wonen heeft in 2013 zitting genomen in de jury van een prijsvraag in Goor. Het ging om een woningbouwproject waarbij innovatie en duurzaamheid centraal stonden.
  • VACpunt Wonen is partner van de Energiewerkplaats. Tijdens de eerste Energiewerkplaats in 2013 heeft VACpunt Wonen een lezing gehouden. De Energiewerkplaats is een initiatief van SBRCURnet en MeerMetMinder. Doel van de bijeenkomst: professionals in de bouw en energiebesparing kennis bijbrengen en laten uitwisselen.

Terug naar 'Lokaal aan de slag met energiebesparing'>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >