Uitleg ToetsWijzer 2.0

Adviseren in de PvE-fase
De ToetsWijzer 2.0 is uitgebreid met een instrument waarmee u vˇˇrdat er een Programma van Eisen door een partij (bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie) is opgesteld de VAC-visie kunt inbrengen. Ook wel ‘Voorbereiding PvE’ genoemd. De visie kan op twee verschillende manieren worden ingebracht:

1. U stelt zelf een aandachtspuntenlijst op door enkele activiteiten en criteria te selecteren.
2. U maakt gebruik van de aanwezige ‘kant-en-klare’ themalijsten.

Opbouw ToetsWijzer 2.0
De ToetsWijzer 2.0 is inhoudelijk gebaseerd op de technische consequenties in de WoonKwaliteitWijzer (de blauwe pagina’s). Hoe is de ToetsWijzer 2.0 ingedeeld? 

  • op bouwfase (Programma van Eisen (PvE), voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en besteksfase (BS)
  • op type woning (niet-gelijkvloerse woningen en appartementen) 
  • en op thema (energie, binnenmilieu & gezondheid, domotica en geluid)

Bouwfasen
In de ToetsWijzer 2.0 komen de volgende bouwfasen naar voren:

  • Programma van Eisen (PvE)
  • Voorlopig ontwerp (VO)
  • Definitief ontwerp (DO)
  • Bestekfase (BS)


Wanneer gebruikt u welke lijst?

1. Voorbereiding PvE
U klikt op ‘Voorbereiding PvE’ wanneer door de (potentiŰle) opdrachtgever nog geen Programma van Eisen is opgesteld. U kunt uw advies inbrengen en op deze manier een bijdrage leveren aan het Programma van Eisen voor een nieuwbouw- of renovatieproject.

2. PvE – VO
Deze lijst gebruikt u over het algemeen wanneer het Programma van Eisen gereed is. U kunt dan nog voldoende adviezen geven die voor het Programma van Eisen van waarde zijn. Daarnaast loopt u vooruit op de zaken waardoor adviezen reeds kunnen leiden tot een aangescherpt voorlopig ontwerp.

3. VO – DO
Deze lijst gebruikt u over het algemeen wanneer het voorlopig ontwerp gereed is. U kunt dan nog voldoende adviezen geven die kunnen leiden tot een aangepast definitief ontwerp. Wanneer u gebruik maakt van deze lijst bij het beoordelen van het bestek geeft u advies over reeds gepasseerde of vastgelegde onderwerpen en onderdelen in het ontwerp.

4. DO – BS
Deze lijst gebruikt u over het algemeen wanneer het definitieve ontwerp of het bestek gereed is. Wanneer u gebruik maakt van deze lijst bij het beoordelen van een Programma van Eisen geeft u advies over (nog) niet relevante zaken.

 

Let op
De aanduiding van planfase is nogal eens indicatief en kan per plan verschillen. Dat betekent dat de Adviescommissie Wonen per plan wel moet bekijken hoe gedetailleerd en concreet het plan is en dus welke technische consequenties van toepassing zijn.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >