WoonKwaliteitWijzer

NIEUWS: Inhoud WoonKwaliteitWijzer geheel vernieuwd!                        
Onafhankelijk   
Gebruikskwaliteit
Wat biedt de WoonKwaliteitWijzer?
Praktische informatie


Geïnteresseerd?                                 
Bestellen  
Download Hoofdstuk 12   
Bekijk inhoudsopgave                                      
                           

Inhoud WoonKwaliteitWijzer geheel vernieuwd!
Onlangs rolde de tweede herziening van de WoonKwaliteitWijzer, hét handboek voor gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving, van de drukpers. Hiermee komt een einde aan een flinke klus, die VACpunt Wonen in twee delen heeft geklaard. Begin 2013 rondden we de herziening van de technische consequenties (de blauwe pagina’s) al af. In het tweede deel, dat nu gereed is, heeft VACpunt Wonen alle andere pagina’s in de WoonKwaliteitWijzer geactualiseerd. Lees meer>

            

Onafhankelijk
Bewoners én professionals kunnen alle praktische kennis en informatie over de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving vinden in de WoonKwaliteit-Wijzer. De WoonKwaliteitWijzer is een onafhankelijke en onmisbare bundeling van alle kennis en ervaring over woonkwaliteit. De uitgave onderscheidt zich van andere handboeken door de activiteiten van gebruikers in en rond het huis centraal te stellen. De informatie is toepasbaar op nieuwbouw, renovatie en stedelijke vernieuwing.

Gebruikskwaliteit 
Wat is een handige indeling voor mijn keuken? Wat komt er allemaal kijken bij een renovatie? Wat is levensloopbestendig bouwen? Hoe ventileer ik de badkamer? Bewoners én professionals kunnen vanaf nu alle praktische kennis en informatie over de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving vinden in de WoonKwaliteitWijzer.

Wat de WoonKwaliteitWijzer wezenlijk onderscheidt van andere handboeken is het uitgangspunt: het dagelijks gebruik van de woning en de woonomgeving. De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de activiteiten van mensen in en rond het huis. In de WoonKwaliteitWijzer zijn de kennis en ervaring verwerkt van de Adviescommissies Wonen (VAC’s en WAC’s), die zich op lokaal niveau al meer dan vijftig jaar sterk maken voor gebruikskwaliteit.

Wat biedt de WoonKwaliteitWijzer?
De WoonKwaliteitWijzer biedt:

  • een integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving;
  • concrete richtlijnen voor en adviezen over woningen en woonomgevingen;
  • informatie over woningrenovatie, herstructurering, besluitvormingsprocessen en huurderbelangen (in samenwerking met de Woonbond);
  • actuele thema’s zoals levensloopbestendig bouwen, geluid, energiebesparing, domotica, binnenmilieu, gezondheid en veiligheid;
  • de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieueisen, duurzaam bouwen, energie, communicatievoorzieningen, wet- en regelgeving.

Het handboek heeft een logische opbouw en is goed leesbaar, ook voor mensen die voor het eerst met nieuwbouw en renovatie te maken hebben. Maar de WoonKwaliteitWijzer is ook prima geschikt voor professionals. Woningbouwcorporaties en architecten gebruiken dit boek veelvuldig als naslagwerk over gebruikskwaliteit. De WoonKwaliteitWijzer is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich met de woning en woonomgeving bezighoudt. Voor professionals én consumenten.

Praktische informatie
Uitvoering: losbladig systeem
Omvang: 360 pagina’s
ISBN: 90-72336-14-3
Prijs: € 101,50. VAC's betalen de ledenprijs. De prijs is exclusief verzendkosten

Bestel nu uw exemplaar of neem eerst een voorproefje. Hoofdstuk 12 van het boek kunt u hier downloaden. Of bekijk de inhoudsopgave.

 

Bestel nu uw exemplaar of neem eerst een voorproefje. Hoofdstuk 12 van het boek kunt u hier downloaden. Of bekijk de inhoudsopgave.

VAC-leden: € 48,50
Regulier: € 101,50

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >