Lokaal aan de slag met energiebesparing

Eind 2013 is VACpunt Wonen het driejarige project ‘Lokaal aan de slag met energie-besparing’ gestart met subsidiegelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project is eind 2015 afgerond. Met dit project streefde de VAC-organisatie naar een betere gebruikskwa-liteit van energiebesparende maatregelen. Pas als maatregelen gebruiksvriendelijk zijn, kunnen bewoners een energiezuinige
levensstijl ontwikkelen en optimaal energie
besparen.

In ‘Lokaal aan de slag met energiebesparing’ staat de lokale aanpak centraal. Adviescommissies Wonen zoeken samenwerking met lokale (aanbod)partijen, zoals gemeente, corporaties, commerciŰle verhuurders, energiebedrijven en bouwbedrijven.

Het project ‘Lokaal aan de slag met energiebesparing’ rust op drie pijlers:

Consument en energiebesparing
VACpunt Wonen ondersteunt Adviescommissies Wonen bij het adviseren over en onderzoek doen naar energiebesparende maatregelen, zowel in bestaande bouw als in de nieuwbouw.

Leren van elkaar
VACpunt Wonen faciliteert de uitwisseling van kennis over de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen tussen de VAC-organisatie enerzijds en producenten, installatie- en energiebedrijven anderzijds.

Pilots
In dit projectonderdeel haakt VACpunt Wonen aan bij innovaties op het gebied van energiebesparing op lokaal niveau. Denk aan kwaliteitsbewaking van garantiesystemen, VAC-inbreng bij energieneutraal renoveren en deelname in wijkondernemingen.

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >