VACpunt Wonen doet mee met de Week van de Energierekening

VACpunt Wonen is n van de zes bewonersorganisaties die woningeigenaren, huurders en VvE's helpen met energiebesparing tijdens de Week van de Energierekening. Steeds meer bewoners brengen energiebesparende maatregelen aan in hun eigen woning of laten deze aanbrengen door de woningcorporatie. Dat is een grote investering, die zij graag willen terugverdienen in de toekomst! Om het maximale uit de toegepaste investeringen te halen is het belangrijk dat bewoners ook hun gedrag aanpassen.

Wensen van de bewoner
VACpunt Wonen pleit ervoor dat energiebesparende maatregelen aansluiten bij de wensen van de bewoners. Dat lijkt logisch; de bewoner bedient namelijk de installaties, regelt de ventilatie en bepaalt hoeveel warm water er wordt gebruikt. Maar helaas blijkt in de praktijk dat bijvoorbeeld ventilatiesystemen niet optimaal benut worden vanwege geluidsoverlast of dat door een gebrek aan voorlichting verwarmingsinstallaties verkeerd worden gebruikt. De bewoner moet centraal staan bij de keuze voor energiebesparende maatregelen, daar maakt VACpunt Wonen zich hard voor.

Tips
Voor bewoners die een maximale energiebesparing willen behalen, heeft VACpunt Wonen twee informatiebladen ontwikkeld. Ook voor professionals in de bouwwereld is er een speciaal informatieblad beschikbaar. U kunt de bladen downloaden door op het informatieblad naar keuze te klikken. Wilt u mr exemplaren ontvangen? Dan kunt u ook contact opnemen met VACpunt Wonen, (030) 261 04 74 of info@vacpuntwonen.nl.

  • Checklist bij oplevering en daarna (voor consumenten)
    U heeft energiebesparende maatregelen in uw woning aangebracht. Hoe kunt u nu, door middel van uw gedrag, tot een gezond binnenmilieu n de laagst mogelijke energierekening komen?
  • Stappenplan voor een energiezuinige woning (voor consumenten)
    U wilt energiebesparende maatregelen aanbrengen om uw woning energiezuiniger te maken. Hoe kiest u de maatregelen die het beste bij u en uw woonsituatie passen? Hoe kunt u in uw keuze de factor gebruiksgemak laten meewegen? VACpunt Wonen biedt een handig stappenplan om tot een goede keuze te komen.
  • Tips voor energiebesparende maatregelen (voor professionals)
    VACpunt Wonen heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen energiebesparing, bewonersgedrag en gezondheid. In dit informatieblad vindt u tips over hoe u rekening kunt houden met de wensen van de bewoners op het gebied van energiebesparing. En hoe er op deze manier het maximale uit de toegepaste maatregelen gehaald kan worden.


Energie besparen met woonkwaliteit
De tips op bovenstaande infobladen zijn gebaseerd op onderzoek van de Adviescommissies Wonen. In het project 'Energie besparen met woonkwaliteit' doet een heel aantal commissies onderzoek naar de tevredenheid van bewoners over de energiebesparende maatregelen in hun woning.

 


 

 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >