PROJECTEN

Een overzicht van de door ons beoordeelde projecten in een jaar worden in het jaarverslag opgenomen.
Ook de overige activiteiten van VAC Zoetermeer zijn in dit jaarverslag te vinden.

De laatste jaarverslagen zijn te vinden onder de rubriek Actueel.

Oudere jaarverslagen zijn op te vragen via ons secretariaat.

SECRETARIAAT:
vaczoetermeer@gmail.com

 

Bezoek dd 16 februari 2018 aan de nul op de meter woning te Zoetermeer

De woning is een bestaande woning en gebouwd in 1972. Van wege zijn professionele kennis over energiebesparing
heeft de bewoner zich aangemeld voor de pilot georganiseerd door de Gemeente Zoetermeer om een aantal
bestaande woningen energieneutraal te maken.

Om dit te bereiken is de begane grondvloer aan de onderzijde voorzien van een gespoten laag purschuim.
Vanwege mogelijke gasvorming is gedurende, en ook na, de behandeling de woning goed geventileerd.
De kruipruimte is voorzien van voldoende ventilatie met de buitenlucht. Het dak is voorzien van een extra
dikke laag isolatie.
De bestaande voor-en achtergevel zijn gesloopt en voorzien van prefab-gevels welke voorzien zijn twee
laagdiktes isolatie te weten een laag polyurethaan waarop steen-strips zijn verlijmd en een extra dikke laag
steenwol in een houten gevelelement en aan de binnenzijde voorzien van een dampdichte laag met een
fermacelbeplating (brandwerend). De kozijnen in de gevels zijn voorzien van houten kozijn van duurzaam
inlands hout en beglaast met HR++ glas.

De nieuwe gevels zijn dikker geworden dan de bestaande en steken uit ten opzichte van de belendende percelen.
De leidingen voor de installaties zijn verwerkt in deze nieuwe gevels.
Van de totale installatieaanpassing waren de kosten tussen de € 45.000,00 en € 60.000,00.
De renovatie bedroeg ongeveer €100.000,00. De gemeente Zoetermeer verstrekte € 15.000,00 subsidie en ook
op de installaties is subsidie gekregen.
Voor ventilatie is de woning voorzien van een WTW-installatie, een gebalanceerd ventilatiesysteem dat de
koude buitenlucht voorverwarmd met de verwarmde af te voeren binnen-lucht. De buitenlucht wordt de woning
ingeblazen vanuit het trappenhuis op de tweede verdieping. In elke ruimte wordt afgezogen en de CO2 gemeten
en de af te zuigen hoeveelheid wordt aangepast aan de CO2 waarde, dus lage CO2 weinig of geen afzuiging.
Als extra wordt in de keuken en de badkamer ook de vochtigheid gemeten en de hoeveelheid af te zuigen
lucht daarop aangepast.

Voor de warmwatervoorziening is een elektrische boiler geplaatst. Het water in de boiler wordt verwarmd door
de warmtepomp, door de 2 stuks waterwarmtecellen op het dak en de naverwarming indien nodig, tot ca 65 graden,
wordt elektrisch verzorgd.
In de hele woning is een lage temperatuurverwarming aangebracht (vloerverwarming). De warmte wordt uit
de bodem gehaald door middel van een warmtepomp.
Er is in de woning geen aanvullende warmtebron b.v. open haard aanwezig
Om warmte te verkrijgen zijn 2 buizen van ongeveer 50 mm doorsnede en ongeveer 50 mm los van elkaar tot
ongeveer 140 m diepte aangebracht in de bodem. De buizen zijn aangesloten op de warmwaterpomp die de
verwarmingsleidingen in de vloer verwarmd of gekoeld. De buizen zijn aan de onderkant met elkaar verbonden
zodat een temperatuur-uitwisseling plaatsvindt van warmwater uit de bodem en gebruikt water (afgekoeld ) uit de woning.

De elektriciteit nodig voor warmtepomp elektrische boiler en wtw-installatie wordt opgewekt met 22 zonnepanelen
van elk 310 kWh per paneel. Op het dak zijn twee zonnecellen vervangen door zonnecollectoren, die ook nog gebruikt
worden als toegift op de warmtepomp voor de verwarming.

Al met al een hele interessante transitie waarvan de uitkomsten positiever uitkwamen dan door de bewoner was gedacht.

Voor meer informatie zie onderstaande websites.

http://robertreich.org/
http://www.olino.org/
http://www.ithodaalderop.tv/2015/11/nul-op-de-meter-make-over-opening-nom/
http://www.ithodaalderop.nl/ons-huis-verdient-het