SAMENSTELLING VAC ZOETERMEER

Voorzitter
    mevrouw A. Mans

Secretaris
    mevrouw M. Lucassen

Penningmeester
    de heer E. van Kamp

Leden    
    de heer F.G.J. Haasnoot
    mevrouw R. Meeuws
    mevrouw L. van den Bosch
    de heer W. van der Meer
    de heer S.L. Bontenbal