Welkom!

Welkom op de site van de Woonadviescommissie Wageningen! Op de pagina 'Organisatie' kunt u meer lezen over waar we voor staan en wat we voor u kunnen betekenen.

Een korte impressie van Wageningen: Bijna 750 jaar geleden werden de stadsrechten verkregen. In 2013 is dit groots gevierd! Gedurende die tijd heeft Wageningen zich weten te ontwikkelen tot een prachtige stad, waarin de Wageningen Universiteit een grote rol speelt. Met ruim 36.000 inwoners is het de kleinste universiteitsstad van Nederland, met 170 nationaliteiten en 20% van de bevolking die uit studenten bestaat. 

Daarnaast staat Wageningen ook bekend als 'Stad der Bevrijding' omdat hier de vredesonderhandelingen plaatsvonden die het einde van de Tweede Wereldoorlog markeerden. Jaarlijks keert dit feit terug in het alom bekende en veelbezochte Bevrijdingsfestival op 5 mei. 

Het is een gewilde stad om te wonen en te werken. Recentelijk is een nieuwe woonwijk ontstaan in het westen van de stad, Nieuw Kortenoord. Daarnaast worden er ook diverse wooncomplexen en kleinschalige bouwprojecten in de stad gerealiseerd. De plannen hiervoor leverden diverse bouwtekeningen op die de woonadviescommissie kritisch en deskundig heeft bestudeerd.  

De historie van WAC Wageningen gaat terug naar het jaar 1951. In dat jaar werd in Wageningen de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw opgericht, die in 1990 werd omgezet in de Stichting Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw. In 2005 vormden deze stichting en de Werkgroep Huisvesting Ouderen Wageningen de huidige Stichting Woon Advies Commissie Wageningen. In 2016 was in Wageningen  65 jaar een adviescommissie Wonen actief.