Jaarverslag 2017

Dit jaar waren er weinig bouwactiviteiten en daarmee ook weinig VAC adviezen. Wel werden er veel bijeenkomsten bezocht en tijd besteed aan scholing. Bij de Stichting VACpunt Wonen waren er belangrijke veranderingen.

klik hier voor het jaarverslag 2017

Project Helling 49 Aalsmeer

Op één van de oudste scheepwerven uit Aalsmeer van Van Dam (1889) wordt door de opdrachtgever Z0-Al (Zonje en Alderden) en door ENZO architecten uit Burgerveen ontworpen, 3 gebouwen met in ieder daarvan 2 appartementen in 2 woonlagen van ca 220 m2 gerealiseerd. De bouwer is Vink + Veenman b.v.

Op 15 maart 2018 werd de bouwplaats bezocht en konden de vorderingen van het project bekeken worden.
Het zijn 6 zeer grote, moderne luxe appartementen in een kleinschalige dorpse omgeving.


Sfeer impressie

VAC-Excursie naar  het Scheepvaarthuis en het Schip

 

Het is een excursie langs 2 hoogtepunten van de Amsterdamse School. Deze expressionistische stijl ontstond als beweging tegen het rationele en functionele bouwen zoals H.P. Berlage die voorstond en bloeide vooral tussen 1910 en 1930. De 3 architecten Joan van der Mey, Michel de Klerk en Piet Kramer die afkomstig waren van het architectenbureau van Ed. Cuypers (neef van PJH Cuypers van het CS Amsterdam) worden beschouwd als de eerste Amsterdamse School architecten. Kenmerkend zijn het gebruik van baksteen met speelse metselverbanden, het aanbrengen van sculpturen en versieringen en vooral in het Scheepvaarthuis het toepassen van siersmeedwerk en glas-in-lood. Het was een stijl die arbeidsintensief was en daarmee ook duur. 

Klik hier om verder te lezen

Zorgplint

De VAC-Aalsmeer laat samen met de gemeente weten dat een zorgplint gewenst is voor de nieuwbouw in de Hornmeer.Redding voor vogeltegels Rooie Dorp

Na alle commotie over het verdwijnen c.q. niet kunnen behouden van de vogeltegels uit de af te breken woningen aan de Machineweg, is er nu toch een positief bericht. Overleg tussen de Gemeente, Eigen Haard en de initiatiefnemer tot behoud van, heeft er toe geleid dat de nog "te redden" vogeltegels bewaard zullen blijven. Zij worden nu toch uitgehakt, schoongemaakt en bij de Gemeente opgeslagen. Dit om ze zodra de nieuwbouw start, herplaatst te worden. Helaas zijn er maar 15 vogeltegels gered. Van de overigen zullen te zijner tijd replica's teruggezet worden.

Toch een mooi resultaat van dit burgerinitiatief. (foto: Marielle Wegman)


Wethouder Robbert-Jan van Duijn op bezoek bij de VAC

Tijdens de VAC-vergadering gehouden op 1 maart 2017 in het Gemeentehuis van Aalsmeer is de (nieuwe) wethouder met in zijn portefeuille onder andere Wonen en Volkshuisvesting, de heer Robbert-Jan van Duijn op uitnodiging van de VAC aangeschoven. Doel daarvan was hem kennis te laten maken met de VAC, de leden en de werkzaamheden. Dat gebeurde aan de hand van een Power Point presentatie door de voorzitter Marry de Grauw. Eveneens was tijdens deze vergadering aanwezig de heer Joppe Naftaniel, die de VAC vanuit het ambtelijk apparaat ondersteunt en waar de VAC met vragen en problemen terecht kan.
De heer Van Duijn was zeer geïnteresseerd en er ontstond een levendige discussie.

De gevelstenen van het Rooie Dorp


In Aalsmeervandaag.nl wordt melding gemaakt van het feit dat er een aantal gevelstenen van het Rooie Dorp, dat nu gesloopt wordt ten behoeve van nieuwbouw, toch nog gered zijn. Dit door een ludieke actie van een onbekende “metselaar”. 


Ondanks de belofte van Eigen Haard aan de bewonersvereniging Rooie Dorp dat de unieke gevelstenen bij sloop bewaard zouden blijven en weer herplaatst zouden worden in de nieuwbouw, heeft de sloper daaraan geen gevolg kunnen of willen geven. Deze onbekende metselaar heeft vorige week de afbeeldingen van de meeuw, uil, kip en kraai uit de nog overeind staande gevels verwijderd en drie ervan in een muurtje vlakbij het Oude Ketelhuis ingemetseld. Een bijzondere actie omdat het sloopbedrijf Bottelier eerder beweerde de tegels niet ongeschonden uit de muur te kunnen halen. Als oplossing is toen door Eigen Haard gekozen voor het fotograferen van de tegels om ze later als replica te kunnen “plaatsen”.