Zorgplint

De VAC-Aalsmeer laat samen met de gemeente weten dat een zorgplint gewenst is voor de nieuwbouw in de Hornmeer.Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 van de VAC Aalsmeer is nu digitaal te lezen op deze website. Behalve een beperkte groep, waaronder B&W, die het jaarverslag op papier heeft ontvangen, is het dit jaar alleen digitaal in te zien. Aandacht is o.a. besteed aan de uitgebrachte adviezen, de regiovergaderingen, de stichting VACpunt Wonen, de website, de jaarlijkse excursie en de financiŽn.

Klik hier voor het jaarverslag 2016

Redding voor vogeltegels Rooie Dorp

Na alle commotie over het verdwijnen c.q. niet kunnen behouden van de vogeltegels uit de af te breken woningen aan de Machineweg, is er nu toch een positief bericht. Overleg tussen de Gemeente, Eigen Haard en de initiatiefnemer tot behoud van, heeft er toe geleid dat de nog "te redden" vogeltegels bewaard zullen blijven. Zij worden nu toch uitgehakt, schoongemaakt en bij de Gemeente opgeslagen. Dit om ze zodra de nieuwbouw start, herplaatst te worden. Helaas zijn er maar 15 vogeltegels gered. Van de overigen zullen te zijner tijd replica's teruggezet worden.

Toch een mooi resultaat van dit burgerinitiatief. (foto: Marielle Wegman)


Wethouder Robbert-Jan van Duijn op bezoek bij de VAC

Tijdens de VAC-vergadering gehouden op 1 maart 2017 in het Gemeentehuis van Aalsmeer is de (nieuwe) wethouder met in zijn portefeuille onder andere Wonen en Volkshuisvesting, de heer Robbert-Jan van Duijn op uitnodiging van de VAC aangeschoven. Doel daarvan was hem kennis te laten maken met de VAC, de leden en de werkzaamheden. Dat gebeurde aan de hand van een Power Point presentatie door de voorzitter Marry de Grauw. Eveneens was tijdens deze vergadering aanwezig de heer Joppe Naftaniel, die de VAC vanuit het ambtelijk apparaat ondersteunt en waar de VAC met vragen en problemen terecht kan.
De heer Van Duijn was zeer geÔnteresseerd en er ontstond een levendige discussie.

De gevelstenen van het Rooie Dorp


In Aalsmeervandaag.nl wordt melding gemaakt van het feit dat er een aantal gevelstenen van het Rooie Dorp, dat nu gesloopt wordt ten behoeve van nieuwbouw, toch nog gered zijn. Dit door een ludieke actie van een onbekende “metselaar”. 


Ondanks de belofte van Eigen Haard aan de bewonersvereniging Rooie Dorp dat de unieke gevelstenen bij sloop bewaard zouden blijven en weer herplaatst zouden worden in de nieuwbouw, heeft de sloper daaraan geen gevolg kunnen of willen geven. Deze onbekende metselaar heeft vorige week de afbeeldingen van de meeuw, uil, kip en kraai uit de nog overeind staande gevels verwijderd en drie ervan in een muurtje vlakbij het Oude Ketelhuis ingemetseld. Een bijzondere actie omdat het sloopbedrijf Bottelier eerder beweerde de tegels niet ongeschonden uit de muur te kunnen halen. Als oplossing is toen door Eigen Haard gekozen voor het fotograferen van de tegels om ze later als replica te kunnen “plaatsen”.