Projecten

 • De Poorten van Oranje: 

1e fase opgeleverd medio 2015, 40 woningen.  2e fase opgeleverd medio 2016, 12 huurappartementen, 4 huur-verandawoningen, 12 koop ééngezins- woningen en 3 garages.

 • Clarissenhof:     

Opgeleverd medio 2016,  40 sociale huurappartementen, waarvan 30 driekamerappartementen en 10 tweekamerappartementen.

 • Badhuisstraat en Langedijk: 

Opgeleverd najaar 2016,  1 vrije sector huurwoning en 8  sociale huurappartementen met parkeervoorzieningen.

 • Hoef en Haag: 

Nieuw dorp aan de Lek ten oosten van de A27, 1800 woningen, waarvan 360 kavels voor sociale huurwoningen.  De fase 1 is nu in uitvoering, 370 nieuwbouwwoningen, waarvan 73 sociale huurwoningen af te nemen door LEKSTEDEwonen.

 • Zorglandgoed Bloemendaal Vianen:

In ontwikkeling een zorgboerderij met 32 appartementen en 1 woning in een landschapspark van 9 hectare.

 • Boomgaard Zijderveld:

In ontwikkeling, nieuwbouw 22 grondgebonden woningen, seniorenwoningen en ééngezinswoningen.

 • Vijfheerenlanden fase 3: 

In ontwikkeling, sloop flatgebouw Goudhaver en daarvoor in de plaats nieuwbouw van 23 koopappartementen en 15 benedenwoningen met maisonnettes. Tegen flatgebouw Kruisdistel nieuwbouw mini-toren met 18 huurappartementen en 7 grondgebonden woningen ter plaatse van de Hoekenstraat.

 • Stammershoefstraat: 

In ontwikkeling, slopen 3 flatgebouwen en daarvoor in de plaats het realiseren van 42 nieuwe sociale  huurwoningen.

 • Helsdingen: 

In ontwikkeling, nieuwbouw 27 seniorenappartementen.

Te verwachte projecten:

 • Sluiseiland: 

Tot nader order uitgesteld.

 • Locatie Stadshof:

55 kavels voor sociale woningbouw.

 • Oude Binnenstad:

2 bestaande panden aan de Voorstraat om te bouwen tot appartementen.