Organisatie

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: a.i.           Mieke van Dijen-Lancee

Secretaris:                Mieke van Dijen-Lancee

2e secretaris:            Diane Breedveld

Penningmeester:       Rob Verhoeven

2e penningmeester:  Tonnie Jansen-Bakker

Commissieleden:

Charlotte Liesveld-Aalders

Peter Heil

Ronald Elbersen

vacant