Links

Nuttige en/of interessante websites

www.sir55.nl     Seniorenwoningen  
www.gprgebouw.nl   Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
http://www.blikoprenkum.nl   Nieuwswebsite in Renkum
www.domoticatoets.nl   Test voor hulpmiddelen in de woning plus kosten
www.addaroom.com   Uitbreiding woning
www.edomotica.nl   domotica info
www.torenstad-verzilverdwonen.nl   verzilveren kapitaal uit eigen woning
www.woontechniekhulp.nl   informatie over domotica incl. prijsinfo  
www.renkum.nl   website gemeente Renkum
www.geldersehuistest.nl   toets voor levensloopbestendig wonen
www.renkum.nl/bewustwonen   informatie over levensloopbestendig wonen