Recente projecten

Betrokkenheid

WAC Renkum is betrokken bij diverse plannen in de gemeente in verschillende stadia van de planvorming. Onderstaand een locaties waar wij op dit moment aandacht aan besteden.

Ontwerpfase

  • De Dennenkamp, locatie Neder Veluwe College te Oosterbeek
  • Bram Streeflandweg (3b4 midden) te Renkum
  • Utrechtseweg/ hoek Groeneweg te Renkum
  • St. Bernulphusstraat te Oosterbeek
  • Van der Molenallee te Doorwerth (voormalig politiebureau)

Opleveringsfase 

Voor de lokaties Münninghofflaan te Oosterbeek en Hogenkampseweg/ St Josephweg/ Reimerweg heeft een opleverbezoek plaatsgevonden.


Uitgebrachte Adviezen

- Bernulphusstraat

In november 2016 heeft WAC Renkum een vervolgadvies uitgebracht op het voor ontwerp voor appartementen op de locatie Sint Bernulpusstraat 7 in Oosterbeek. Dit advies betreft een vervolg op het advies dat reeds in september is uitgebracht voor deze locatie. Er kan gesteld worden dat veel adviezen van WAC Renkum in het ontwerp zijn verwerkt.

- Dalzone/ Koningskwartier fase 2+3

In oktober 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht op het voorlopig ontwerp de locatie Dalzone/ koningskwartier in Oosterbeek. 

- 3b4 Oost Midden

In september 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht op het definitief ontwerp voor 6 twee-onder-een-kapwoningen op de locatie 3b4 Oost Midden/ Bram Streeflandweg in Renkum. 

- Utrechtseweg 123/ hoek Groeneweg

In september 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht op het ontwerp van Zeroplus voor 4 'nul-op-de-meter'woningen op de locatie Utrechtseweg 123/ hoek Groeneweg in Renkum. 

- De Dennenkamp locatie Neder Veluwe College

In juli 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht op het voorlopig ontwerp voor 8 woningen op de locatie de Dennenkamp locatie Neder Veluwe College in Oosterbeek. 

- MFC - Renkum

Eind februari 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht op de bouwaanvraag voor het Multi Functioneel Centrum te Renkum. Ook in eerdere stadia van het ontwerp heeft de WAC reeds adviezen uitgebracht voor dit project en heeft zij diverse informatiebijeenkomsten bijgewoond. Het zwaartepunt voor de WAC lag in de diverse adviezen op het gebied van toegankelijkheid.

- Bergerhof fase 3 - Renkum

Begin februari 2016 is een advies uitgebracht op de bouwaanvraag voor een vijftal NOM (Nul Op de Meter) woningen in de Bergerhof te Renkum. WAC vraagt in dit advies met name aandacht voor de levensloopgeschiktheid van het ontwerp.

- Hoek Utrechtseweg/ Kerkweg - Heelsum

In januari 2016 heeft WAC Renkum een advies uitgebracht voor het ontwerp van 8 appartementen op bovengenoemde locatie. In het ontwerp huidige ontwerp is tegemoet gekomen aan een aantal gemaakte opmerkingen op het eerdere advies van januari 2015.